Beslut publicerat

05 december 2023

Totalt beviljat belopp: 53 550 000 kronor

Internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap (höstens utlysning)

I höstens utlysning av bidrag till internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap beviljade Vetenskapsrådet 15 av 50 ansökningar. Totalt har vi beviljat nästan 54 miljoner kronor för perioden 2024–2026.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljande

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

16

5

31 %

Män

34

10

29 %

Totalt

50

15

30 %

Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinna

17 700 000

1 180 000

Man

35 850 000

1 195 000

Totalt

53 550 000

1 190 000

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade bidrag

Totalt beviljat belopp

Linköpings universitet

3

10 800 000

Lunds universitet

3

10 650 000

Sveriges lantbruksuniversitet

2

7 200 000

Uppsala universitet

2

6 900 000

Chalmers tekniska högskola

1

3 600 000

Göteborgs universitet

1

3 600 000

Karolinska Institutet

1

3 600 000

Kungliga Tekniska högskolan

1

3 600 000

Umeå universitet

1

3 600 000

Totalt

15

53 550 000

Beviljade bidrag per värdland*

Land

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

USA

16

7

44 %

Storbritannien och Nordirland

10

4

40 %

Kanada

5

2

40 %

Frankrike

1

1

100 %

Norge

1

1

100 %

Övriga

17

0

0 %

Total

50

15

30 %

* De sökande kan välja fler än ett värdland.

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator

    Vetenskapsrådet och Vinnova finansierar 1 projekt i utlysningen av projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator Real World Chemical Sensing Applications.

  2. Project grant for research collaboration between Italy and Sweden

    Observera att beslut om vilka ansökningar som beviljas bidrag i utlysningen Project grant for research collaboration between Italy and Sweden har skjutits upp till 15 mars 2024.

  3. Projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD)

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD) 2023. Totalt beviljar vi drygt 20 miljoner kronor för åren 2023–2026.

Till toppen