Beslut publicerat

23 november 2023

Totalt beviljat belopp: 39 956 000 kronor

Projektbidrag för forskning om rasism och diskriminering 2023

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för forskning om rasism och diskriminering. Totalt beviljar vi 40 miljoner kronor för åren 2023–2024.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

39

5

13 %

Män

35

4

11 %

Totalt

74

9

12 %

Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

24 106 000

1 607 067

Män

15 850 000

1 440 909

Totalt

39 956 000

1 536 769

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade bidrag

Totalt beviljat belopp

Stockholms universitet

2

9 859 000

Linköpings universitet

1

4 944 000

Högskolan Dalarna

1

4 932 000

Lunds universitet

1

4 849 000

Malmö universitet

1

4 722 000

Stiftelsen The Stockholm Environment Institute

1

4 593 000

Umeå universitet

1

3 037 000

Linnéuniversitetet

1

3 020 000

Totalt

9

39 956 000

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator

    Vetenskapsrådet och Vinnova finansierar 1 projekt i utlysningen av projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator Real World Chemical Sensing Applications.

  2. Project grant for research collaboration between Italy and Sweden

    Observera att beslut om vilka ansökningar som beviljas bidrag i utlysningen Project grant for research collaboration between Italy and Sweden har skjutits upp till 15 mars 2024.

  3. Projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD)

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD) 2023. Totalt beviljar vi drygt 20 miljoner kronor för åren 2023–2026.

Till toppen