Beslut publicerat

23 november 2023

Totalt beviljat belopp: 39 956 000 kronor

Projektbidrag för forskning om rasism och diskriminering 2023

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för forskning om rasism och diskriminering. Totalt beviljar vi 40 miljoner kronor för åren 2023–2024.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

39

5

13 %

Män

35

4

11 %

Totalt

74

9

12 %

Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

24 106 000

1 607 067

Män

15 850 000

1 440 909

Totalt

39 956 000

1 536 769

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade bidrag

Totalt beviljat belopp

Stockholms universitet

2

9 859 000

Linköpings universitet

1

4 944 000

Högskolan Dalarna

1

4 932 000

Lunds universitet

1

4 849 000

Malmö universitet

1

4 722 000

Stiftelsen The Stockholm Environment Institute

1

4 593 000

Umeå universitet

1

3 037 000

Linnéuniversitetet

1

3 020 000

Totalt

9

39 956 000

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt