Beslut publicerat

20 september 2023

Totalt beviljat belopp: 17 992 844 kronor

Tidskriftsbidrag 2023

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats tidskriftbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap. Totalt beviljar vi nästan 18 miljoner kronor för åren 2024–2026.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

55

24

44%

Bidragsbelopp

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

17 992 844

257 041

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade bidrag

Totalt beviljat belopp

Stockholms universitet

6

4 760 816

Lunds universitet

4

2 200 820

Linköpings universitet

3

2 988 280

Umeå universitet

2

1 349 478

Uppsala universitet

2

762 047

Göteborgs universitet

1

996 450

Malmö universitet

1

996 450

Svenska barnboksinstitutet

1

996 450

Linnéuniversitetet

1

920 625

Svenska institutet i Rom

1

683 280

Södertörns högskola

1

681 381

Högskolan i Gävle

1

656 767

Totalt

24

17 992 844

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Koordinator för humaniora och samhällsvetenskap

Anders Sundin

anders.sundin@vr.se

+46 (0)8 546 44 115

Mer inom samma ämne

  1. Kerstin Hesselgrens gästprofessur

  2. Olof Palmes gästprofessur

  3. Gästforskarbidrag inom forskning om Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism