Stängd utlysning

18 januari - 21 februari 2023

Tidskriftbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap

Syftet med bidraget är att främja maximal spridning av kvalificerade forskningsresultat inom humaniora och samhällsvetenskap. Vetenskapsrådet stödjer svenska open access-tidskrifter av högsta vetenskapliga kvalitet som främjar förnyelse inom forskningsområdet. Tidskrifterna ska vara nationellt och internationellt inriktade. Lokalt orienterade tidskrifter finansieras inte av Vetenskapsrådet.

Stödform: Verksamhetsstöd

Område: Humaniora och samhällsvetenskap 

Inriktning: Humaniora och samhällsvetenskap

Söks av: Organisation. Redaktör för tidskriften bjuds in som projektledare för ansökan.

Medverkande forskare: Inga andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 1-3 år

Bidragsbelopp: Minst 50 000 kronor per år, max 240 000 eller 350 000 kronor per år. Se rubriken ”Kostnader och bidragsbelopp” för detaljer.

Bidragsperioden startar: Januari 2024

Ansökningsperiod: 18 januari 2023 (kl. 14.00) – 21 februari 2023 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i slutet av september 2023

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..