Beslut publicerat

30 november 2023

Totalt beviljat belopp: 2 000 000 kronor

Bidrag till forskares kommunikation inom konstnärlig forskning

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskares kommunikation inom konstnärlig forskning. Totalt beviljar vi 2 miljoner kronor för åren 2024-2025.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

17

1

6 %

Män

7

1

14 %

Totalt

24

2

8 %

Bidragsbelopp (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

1 000 000

500 000

Män

1 000 000

500 000

Totalt

2 000 000

500 000

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade bidrag

Totalt beviljat belopp

Linnéuniversitetet

1

1 000 000

Stockholms konstnärliga högskola

1

1 000 000

Totalt

2

2 000 000

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Vi svarar helgfria vardagar kl. 9.00-15.00 fram tills utlysningen stänger.

Utlysningar inom konstnärlig forskning

konstnarligforskning@vr.se

08-546 123 32

Mer inom samma ämne

  1. Kerstin Hesselgrens gästprofessur

  2. Olof Palmes gästprofessur

  3. Gästforskarbidrag inom forskning om Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism