Stängd utlysning

16 augusti - 12 september 2023

Bidrag till forskares kommunikation inom konstnärlig forskning

Syftet med bidraget är att möjliggöra för innehavare av tidigare och/eller pågående forskningsbidrag från Vetenskapsrådet att planera, genomföra och utvärdera kommunikationsaktiviteter som innebär dialog eller samskapande med identifierade grupper utanför akademin.

Stödform: Forskningskommunikationsstöd

Område/inriktning: Konstnärlig forskning

Söks av: Enskild forskare som är innehavare av forskningsbidrag från Vetenskapsrådet. Även innehavare av tidigare forskningsbidrag kan söka, om bidragsperioden slutade 31 december 2019 eller senare.

Medverkande forskare: Upp till 6 andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 6-24 månader

Bidragsbelopp: Minst 200 000 kronor och max 500 000 kronor för bidrag som är 6-12 månader. Minst 400 000 kronor och max 1 000 000 kronor för bidrag som är 13-24 månader.

Bidragsperioden startar: Januari 2024

Ansökningsperiod: 16 augusti 2023 (kl. 14.00) – 12 september 2023 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2023

Att notera:

  • Projektet ska inkludera samarbete med curator, producent, kreatör, samverkanskoordinator, samverkanslektor, konstnär, projektsamordnare, formgivare, kommunikatör, eller annan relevant professionell expertis.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..