Beslut publicerat

03 november 2022

Totalt beviljat belopp: 1 208 251 000

Medicin och hälsa

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom medicin och hälsa 2022. Totalt beviljar vi drygt 1,2 miljarder kronor för åren 2022–2027.

Beviljandegrader

Beviljandegrader: projektbidrag inom medicin och hälsa

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

404

105

26%

Män

467

118

25%

Totalt

871

223

26%


Beviljandegrader: projektbidrag för utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök (3R)

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

22

5

23%

Män

28

1

4%

Totalt

50

6

12%

Beviljandegrader: etableringsbidrag inom medicin och hälsa

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

89

17

19%

Män

106

18

17%

Totalt

195

35

18%

Beviljandegrader: konsolideringsbidrag inom medicin och hälsa
 

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

46

4

9%

Män

54

3

6%

Totalt

100

7

7%

Beviljandegrader: bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

24

4

17%

Män

20

2

10%

Totalt

44

6

14%


Bidragsbelopp

Bidragsbelopp: projektbidrag inom medicin och hälsa (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

390 721 000

1 100 623

Män

496 750 000

1 155 233

Total

887 471 000

1 130 536

Bidragsbelopp: projektbidrag för utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök (3R) (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

10 566 666

704 444

Män

2 113 334

704 445

Totalt

12 680 000

704 444

Bidragsbelopp: etableringsbidrag inom medicin och hälsa (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

102 000 000

1 500 000

Män

108 000 000

1 500 000

Totalt

210 000 000

1 500 000
Bidragsbelopp: konsolideringsbidrag inom medicin och hälsa (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

36 000 000

1 800 000

Män

28 800 000

1 920 000

Totalt

64 800 000

1 851 429

Bidragsbelopp: bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

22 200 000

1 850 000

Män

11 100 000

1 850 000

Totalt

33 300 000

1 850 000


Medelsförvaltare

Tabellen visar de medelsförvaltare som har beviljats medel.

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Karolinska Institutet

119

541 913 333

Lunds universitet

40

186 000 000

Uppsala universitet

41

166 421 000

Göteborgs universitet

29

131 263 333

Umeå universitet

19

75 650 000

Linköpings universitet

10

38 713 333

Stockholms universitet

6

18 340 001

Region Stockholm

2

8 550 000

Chalmers Tekniska Högskola

2

8 400 000

Kungliga Tekniska Högskolan

2

8 400 000

Örebro universitet

2

6 000 000

Gymnastik och Idrottshögskolan

1

6 000 000

Karlstads universitet

1

4 800 000

Region Västerbotten

1

3 000 000

Högskolan Dalarna

1

2 400 000

Region Sörmland, Centrum för klinisk forskning

1

2 400 000

Totalt

277

1 208 251 000

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Kerstin Hesselgrens gästprofessur

  2. Olof Palmes gästprofessur

  3. Gästforskarbidrag inom forskning om Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism