Stängd utlysning

09 februari - 15 mars 2022

Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö

Syftet med bidraget är att du som är kliniskt verksam ges möjlighet att bedriva forskning på halvtid parallellt med att du utvecklar din kliniska kompetens. Detta för att stärka och förnya den medicinska och kliniska forskningen.

Stödform: Karriärstöd

Område: Medicin och hälsa 

Söks av: Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för högst 10 år sedan.

Medverkande forskare: Inga andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 3 år (med möjlighet till förlängning med ytterligare 3 år).

Bidragsbelopp: 1 850 000 kronor per år

Bidragsperioden startar: Januari 2023

Ansökningsperiod: 9 februari 2022 (kl. 14.00) – 15 mars 2022 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av november 2022

Att notera:

  • I år omfattar utlysningen också särskilt stöd till områdena Antibiotika och antimikrobiell resistens, Psykiatri med inriktning psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatri, Precisionsmedicin, Primärvård och Åldrande och hälsa. Ange i din ansökan om den är relevant för något av dessa områden.
  • Från och med 2022 gäller nya kriterier för godkända medelsförvaltare av Vetenskapsrådets beviljade bidrag. Säkerställ därför att din organisation uppfyller kraven och har godkänts av oss att ingå som medelsförvaltare i utlysningar efter den 1 januari 2022.
  • Notera också att instruktionerna för din redogörelse kring etiska frågeställningar i ansökan har ändrats från och med detta år. Vi ber dig också redogöra för hantering av risker eller hinder för genomförandet i forskningsplanen.
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.

Kontakt

Telefonnumret är bemannat helgfria vardagar kl. 9.00-16.00 under utlysningens öppettid.

Utlysningar inom medicin och hälsa

ansokmh@vr.se

+46 (0)8 546 44 050

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..