Beslut publicerat

30 november 2023

Totalt beviljat belopp: 209 727 534 kronor

Klinisk behandlingsforskning

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom klinisk behandlingsforskning. Totalt beviljar vi nästan 210 miljoner kronor för åren 2023-2027.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Beviljandegrader: Bidrag för planering av kliniska studier inom behandlingsforskning

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

15

5

33 %

Män

20

10

50 %

Totalt

35

15

43 %

Beviljandegrader: Bidrag till kliniska studier inom behandlingsforskning

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

12

8

67 %

Män

10

5

50 %

Totalt

22

13

59 %


Bidragsbelopp

Bidragsbelopp: Bidrag för planering av kliniska studier inom behandlingsforskning

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinna

5 621 117

624 569

Man

11 436 334

762 422

Totalt

17 057 451

710 727

Bidragsbelopp: Bidrag till kliniska studier inom behandlingsforskning

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinna

103 437 391

3 232 418

Man

89 232 692

4 461 635

Totalt

192 670 083

3 705 194


Medelsförvaltare

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade bidrag

Totalt beviljat belopp

Karolinska Institutet

8

65 604 072

Linköpings universitet

3

21 598 052

Uppsala universitet

3

11 404 929

Västra Götalandsregionen

3

9 421 000

Region Skåne

3

3 165 897

Umeå universitet

2

31 957 100

Göteborgs universitet

2

31 035 832

Lunds universitet

2

20 296 902

Region Stockholm

2

15 243 750

Totalt

28

209 727 534

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL