Beslut publicerat

30 november 2023

Totalt beviljat belopp: 44 399 000 kronor

Projektbidrag: Sustainability and resilience

Vetenskapsrådet har tillsammans med Formas fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag Sustainability and resilience. Totalt beviljar vi drygt 44 miljoner kronor för åren 2023-2026. Detta bidrag finansieras gemensamt av Vetenskapsrådet och Formas.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

38

6

16 %

Män

46

2

4 %

Totalt

84

8

10 %

Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

33 190 000

1 843 889

Män

11 209 000

1 868 167

Totalt

44 399 000

1 849 958

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade bidrag

Totalt beviljat belopp

Sveriges lantbruksuniversitet

5

27 768 000

Göteborgs universitet

1

5 631 000

Stockholms universitet

1

5 625 000

Umeå universitet

1

5 375 000

Totalt

8

44 399 000

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Mer inom samma ämne

  1. Kerstin Hesselgrens gästprofessur

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om att Victoria Basham, professor i internationella relationer, vid universitet i Cardiff, Storbritannien, blir 2026 års innehavare av Kerstin Hesselgrens gästprofessur.

  2. Olof Palmes gästprofessur

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om att Roland Bleiker, professor i internationella relationer, vid universitet i Queensland, Australien, blir 2026 års innehavare av Olof Palmes gästprofessur.

  3. Gästforskarbidrag inom forskning om Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om att Wendy Lower, John K. Roth professor i historia vid Claremont McKenna College, USA, beviljas gästforskarbidrag inom Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism 2024.