Beslut publicerat

05 december 2023

Totalt beviljat belopp: 32 250 000 kronor

Internationell postdok inom humaniora och samhällsvetenskap, inklusive utbildningsvetenskap (höstens utlysning)

I höstens utlysning av bidrag till internationell postdok inom humaniora och samhällsvetenskap inklusive utbildningsvetenskap beviljade Vetenskapsrådet 10 av 65 ansökningar. Totalt har vi beviljat drygt 32 miljoner kronor för perioden 2024–2026.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljande

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

37

5

14 %

Män

28

5

18 %

Totalt

65

10

15 %

Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinna

17 550 000

1 170 000

Man

17 700 000

1 180 000

Totalt

35 250 000

1 175 000

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade bidrag

Totalt beviljat belopp

Uppsala universitet

4

14 100 000

Göteborgs universitet

3

10 650 000

Lunds universitet

3

10 500 000

Totalt

10

35 250 000

Beviljade bidrag per värdland*

Land

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Nederländerna

12

2

17 %

Tyskland

7

2

29 %

Colombia

1

1

100 %

Filippinerna

1

1

100 %

Israel

2

1

50 %

Italien

3

1

33 %

Norge

5

1

20 %

Storbritannien och Nordirland

10

1

10 %

Övriga

24

0

0 %

Total

65

10

15 %

* De sökande kan välja fler än ett värdland.

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL