Conference report: Joint nordic focus on research infrastructures

Looking to the future

The conference "Joint Nordic Focus on Research Infrastructures – Looking to the Future" was held in November 2013 as part of the programme during the Swedish chairmanship of the Nordic Council of Ministers. The two-day conference focused solely on Nordic collaboration on research infrastructures. It covered three subject-specific areas of research: Climate & Environment, Health & Welfare and Materials & Molecules.

There were also two interdisciplinary themes which addressed issues relating to all research infrastructures, namely e-Science/e-Infrastructure and Training/Education for research infrastructures. The conference was organised in the form of workshops that addressed burning questions within each topic. The outcome was a set of “Mission Statements”, one for each of the conference topics. The statements outline each field and describe the roles that research infrastructures have within the field, their potential for supporting world-class research and the challenges they face.

Most importantly, the statements indicate the potential for enhanced Nordic cooperation on research infrastructures, as well as for Nordic added value and increased global competitiveness for the Nordic/Baltic region. The “Action Points” in the statements were highlighted, debated and assessed during the conference workshops. The conference was organised by the Nordic Council of Ministers, the Swedish Ministry of Education and Research, the Swedish Research Council and NordForsk.

Mer inom samma ämne

  1. Nytt forskningssamarbete med USA inom bland annat 6G, kvantteknologi och cancer

    Vetenskapsrådet och Vinnova har tecknat en femårig avsiktsförklaring med amerikanska National Science Foundation (NSF), som ska underlätta forsknings- och innovationssamarbeten mellan Sverige och USA.

  2. Science Europe: Så kan dialogen mellan forskare och beslutsfattare stärkas

    Mer dialog behövs mellan forskarsamhället och beslutsfattare för att de beslut som fattas ska baseras på vetenskaplig kunskap. I en ny rapport ger Science Europe förslag på hur denna dialog kan stärkas.

  3. Nya riktlinjer för användning av AI inom Europa

    EU-kommissionen har tillsammans med länderna inom European Research Area (ERA) och andra intressenter tagit fram riktlinjer för ansvarsfull användning av generativ AI inom forskning och innovation.