Conference report: Joint nordic focus on research infrastructures

Looking to the future

The conference "Joint Nordic Focus on Research Infrastructures – Looking to the Future" was held in November 2013 as part of the programme during the Swedish chairmanship of the Nordic Council of Ministers. The two-day conference focused solely on Nordic collaboration on research infrastructures. It covered three subject-specific areas of research: Climate & Environment, Health & Welfare and Materials & Molecules.

There were also two interdisciplinary themes which addressed issues relating to all research infrastructures, namely e-Science/e-Infrastructure and Training/Education for research infrastructures. The conference was organised in the form of workshops that addressed burning questions within each topic. The outcome was a set of “Mission Statements”, one for each of the conference topics. The statements outline each field and describe the roles that research infrastructures have within the field, their potential for supporting world-class research and the challenges they face.

Most importantly, the statements indicate the potential for enhanced Nordic cooperation on research infrastructures, as well as for Nordic added value and increased global competitiveness for the Nordic/Baltic region. The “Action Points” in the statements were highlighted, debated and assessed during the conference workshops. The conference was organised by the Nordic Council of Ministers, the Swedish Ministry of Education and Research, the Swedish Research Council and NordForsk.

Mer inom samma ämne

  1. Tyck till om EU:s ramprogram för forskning och innovation

    EU-kommissionen har just nu en öppen konsultation där forskare och andra aktörer kan bidra med sina erfarenheter och synpunkter om EU:s ramprogram för europeiska forsknings- och innovationssamarbeten. Sista dag att lämna synpunkter är 23 februari 202...

  2. Nya svenska projekt på ESS

    Vetenskapsrådet finansierar så kallade in-kind leveranser från svenska universitet till ESS. Nu har fyra nya projekt beviljats finansiering för att bidra med teknisk utrustning eller personal till forskningsanläggningen. Lunds universitet är huvudlev...

  3. 10 internationella nätverksbidrag för Agenda 2030 beslutade

    Beslut har nu tagits om de internationella nätverksbidrag som i somras utlystes inom ett samarbete där bland annat Vetenskapsrådet ingår. Syftet med utlysningen var att skapa bättre förutsättningar för internationell forskningssamverkan som på sikt k...