Conference report: Joint nordic focus on research infrastructures

Looking to the future

The conference "Joint Nordic Focus on Research Infrastructures – Looking to the Future" was held in November 2013 as part of the programme during the Swedish chairmanship of the Nordic Council of Ministers. The two-day conference focused solely on Nordic collaboration on research infrastructures. It covered three subject-specific areas of research: Climate & Environment, Health & Welfare and Materials & Molecules.

There were also two interdisciplinary themes which addressed issues relating to all research infrastructures, namely e-Science/e-Infrastructure and Training/Education for research infrastructures. The conference was organised in the form of workshops that addressed burning questions within each topic. The outcome was a set of “Mission Statements”, one for each of the conference topics. The statements outline each field and describe the roles that research infrastructures have within the field, their potential for supporting world-class research and the challenges they face.

Most importantly, the statements indicate the potential for enhanced Nordic cooperation on research infrastructures, as well as for Nordic added value and increased global competitiveness for the Nordic/Baltic region. The “Action Points” in the statements were highlighted, debated and assessed during the conference workshops. The conference was organised by the Nordic Council of Ministers, the Swedish Ministry of Education and Research, the Swedish Research Council and NordForsk.

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådet finansierar ny organisation för storskaliga beräkningsresurser

    Vetenskapsrådet beviljar ansökan från Linköpings universitet för utlysningen Bidrag till infrastruktur för nationella beräkningsresurser och tillhörande tjänster. Den nya organisationen startar sin verksamhet 1 januari 2023.

  2. Europas mest kraftfulla superdator invigd

    13 juni invigdes LUMI, den hittills största superdatorn som byggts inom det europeiska samarbetet kring superdatorer, EuroHPC Joint Undertaking. Med LUMI får europeiska forskare ett verktyg i världsklass som möjliggör forskningsgenombrott inom många ...

  3. Behovsinventering för forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2021/2022

    Rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, har beslutat om hur de förslag på ny eller uppgraderad infrastruktur som kom in i förra årets behovsinventering ska kategoriseras. Åtta av de drygt 40 områdena i inventeringen har placerats i kategori A1, ...