Conference report: Joint nordic focus on research infrastructures

Looking to the future

The conference "Joint Nordic Focus on Research Infrastructures – Looking to the Future" was held in November 2013 as part of the programme during the Swedish chairmanship of the Nordic Council of Ministers. The two-day conference focused solely on Nordic collaboration on research infrastructures. It covered three subject-specific areas of research: Climate & Environment, Health & Welfare and Materials & Molecules.

There were also two interdisciplinary themes which addressed issues relating to all research infrastructures, namely e-Science/e-Infrastructure and Training/Education for research infrastructures. The conference was organised in the form of workshops that addressed burning questions within each topic. The outcome was a set of “Mission Statements”, one for each of the conference topics. The statements outline each field and describe the roles that research infrastructures have within the field, their potential for supporting world-class research and the challenges they face.

Most importantly, the statements indicate the potential for enhanced Nordic cooperation on research infrastructures, as well as for Nordic added value and increased global competitiveness for the Nordic/Baltic region. The “Action Points” in the statements were highlighted, debated and assessed during the conference workshops. The conference was organised by the Nordic Council of Ministers, the Swedish Ministry of Education and Research, the Swedish Research Council and NordForsk.

Mer inom samma ämne

  1. Nästan åtta miljarder till forskning under 2021

    Den forskning Vetenskapsrådet finansierar har en oerhörd bredd. För att ge en fingervisning om bredden har vi lyft fram några exempel av de nästan 1000 forskningsbidrag som vi beviljat i år. Under 2021 har vi också utökat vårt stöd till forskningsinf...

  2. ”Forskningens behov är grunden för framtidens forskningsinfrastruktur”

    Flera goda förslag finns i regeringens utredning om framtidens forskningsinfrastruktur. Förslaget om en ny myndighet för prioritering och finansiering av infrastruktur av särskilt nationellt intresse riskerar dock att undergräva utredningens målsättn...

  3. Information meeting on Swedish in-kind contributions to ESS

    Vetenskapsrådet och European Spallation Source ERIC (ESS) bjöd in till ett digitalt informationsmöte om processen framåt för svenska in kind-bidrag till ESS. Presentationer från mötet finns nu tillgängliga.