Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Regeringen ger besked – stoppa forskningssamarbeten med Ryssland och Belarus

Den 2 mars gav utbildningsminister Anna Ekström besked om att alla forskningssamarbeten med Ryssland och Belarus ska stoppas. Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström framhöll vikten av att skilja på individuella kontakter forskare emellan och formaliserade samarbeten mellan organisationer och nationer. Vetenskapsrådet ser nu över möjligheterna att frysa formaliserade samarbeten.

– Regeringen uppmanar till att kontakter och samarbeten med statliga institutioner i Ryssland och Belarus omedelbart upphör och att inga nya kontakter eller åtagande initieras, sa utbildningsminister Anna Ekström.

Hon underströk att det är viktigt att enskilda ryska och belarusiska forskare inte per automatik likställs med statliga institutioner. Därför måste lärosäten och myndigheter i varje enskilt fall försäkra sig om ifall eventuella kontakter och samarbeten verkligen är lämpliga.

Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström deltog på pressträffen och var mycket nöjd över det besked statsrådet gav.

– Detta hjälper oss att agera på ett internationellt plan. Forskning är i grunden internationell till sin karaktär, det gäller forskare, lärosäten och forskningsfinansiärer. Det är också viktigt att framhålla att vi ska skilja på individuella kontakter forskare emellan och formaliserade samarbeten mellan organisationer och mellan nationer, sa Sven Stafström.

Institutionella forskningssamarbeten

Vetenskapsrådet har ett Memorandum of Understanding med Russian Fondation for Basic Research och ser nu över möjligheterna att frysa det samarbetet. Vetenskapsrådet är också svensk finansiär i RACIRI sommarskola, ett samarbete mellan Sverige, Tyskland och Ryssland genom Röntgen-Ångström-Cluster och Ioffe-Röntgen-Institut. Samtal förs nu med den tyska partnern om att endast tillåta svenskt och tyskt deltagande i årets sommarskola.

Därutöver har Vetenskapsrådet kopplingar till Ryssland i multilaterala avtal kring flera forskningsinfrastrukturer och forskningssamarbeten såsom FAIR och X-FEL, och när det gäller polarforskning. Vetenskapsrådet följer noga utvecklingen i dessa organisationer och har med dagens besked i ryggen en tydlig ståndpunkt i de diskussioner som förs.

Individuella forskningssamarbeten

Sedan 2015 har det inkommit 33 ansökningar – av totalt cirka 40 000 – till Vetenskapsrådet där en medverkande forskare har sin hemvist i Ryssland. Tre av dessa 33 ansökningarna är beviljade. Alla tre gäller fria projektbidrag. Inget av projekten har rapporterat någon överföring av medel till medverkande forskare i Ryssland, men för två av projekten har ingen ekonomisk redovisning för 2021 inkommit än.

Se en inspelning av pressträffen på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Två beslut om nordiskt forskningssamarbete

    Nu har det fattats beslut i två utlysningar om nordiskt forskningssamarbete. Åtta forskningsprojekt får medel i Nordforsks utlysning om coronapandemins långsiktiga effekter på barn och unga. Sju projekt får medel i NOS-HS utlysning om projektbidrag.

  2. Informationsmöte om utlysning inom NSF:s program Convergence Accelerator

    Utlysningen är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet, Vinnova och den amerikanska forskningsfinansiären National Science Foundation, NSF. Den 15 juni bjuder vi in till ett digitalt informationsmöte om utlysningen.

  3. Sök till RÅC 2023 sommarskola

    Sommarskolan äger rum 20–27 augusti 2023 i Lüneburg i Tyskland och vänder sig till dig som är postdoktor, doktorand eller senior masterstudent vid ett svenskt universitet eller forskningsinstitut. Årets tema är “Cutting-edge Neutron and X-ray Researc...