Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

12 forskare i Sverige får ERC Starting Grant

Nu är det klart vilka som får Europeiska forskningsrådets (European Research Council) Starting Grant i 2022 års utlysning. 408 forskare i Europa får 1,5 miljoner euro vardera för att utveckla sin forskning och bygga upp sina forskargrupper. 12 av forskarna är verksamma vid ett svenskt lärosäte.

ERC Starting Grant riktar sig till forskare i början av karriären och har vetenskaplig excellens som enda urvalskriterium. Forskarna och deras projekt har genom sakkunnig-granskning (peer review) och i mycket hög konkurrens blivit högst rankade i Europa. I år sökte nästan 3 000 forskare bidraget.

Totalt får 408 forskare i Europa dela på 636 miljoner euro, vilket ger en beviljandegrad på cirka 14 procent.

Bland de 12 forskarna i Sverige som får ERC Starting Grant 2022 är sju verksamma inom Life Sciences, tre inom Social Sciences and Humanities och två inom Physical and Engineering Sciences.

Beviljade forskningsprojekt 2022

Göteborgs universitet

 • Christine Howes med projektet: Divergence and convergence in dialogue: The dynamic management of mismatches

Handelshögskolan i Stockholm

 • Abhijeet Singh med projektet: Understanding and improving social innclusion in indian private schools

Karolinska institutet

 • Enric Llorens Bobadilla med projektet: Rewiring gene regulatory circuits to enhance central nervous system repair
 • Onur Dagliyan med projektet: Engineered control of cellular circuits
 • David Marlevi med projektet: Multiscale Imaging of Cardiovascular Pressure Gradients – a Paradigm Shift in Hemodynamic Risk Prediction

Linköpings universitet

 • Maxim Bykov med projektet: High-pressure nitride materials: towards the controllable and scalable synthesis in a diamond anvil cell

Lunds universitet

 • Sissel Sjöberg med projektet: DOING THE IMPOSSIBLE - adaptive behaviour in migratory birds to overcome physiological and environmental constraints
 • Courtney Stairs med projektet: It takes two to TAngO2: unravelling the role of syntrophic interactions in the evolution of anaerobic eukaryotes

Stockholms universitet

 • Mika Sipponen med projektet: Circular lignin materials from well-defined functional building blocks
 • Michael Grätz med projektet: Liberal and Radical Equality of Opportunity

Umeå universitet

 • André Mateusmed projektet: Proteome-wide Functional Interrogation and Modulation of Gut Microbiome Species
 • André Nyberg med projektet: Innovative treatment for extrapulmonary benefits in COPD: effects and mechanisms of supramaximal High-Intensity Training


På ERC:s webbplats finns mer statistik och en lista på alla bidragsmottagare Länk till annan webbplats.

Nästa utlysning av ERC Starting Grant planeras preliminärt till oktober 2023, arbetsprogrammet för 2024 är ännu inte beslutat.

Vetenskapsrådet arbetar för att fler ska söka ERC-bidrag

Vetenskapsrådet stödjer forskare som ansöker om bidrag från ERC på olika sätt. Vi arrangerar bland annat webbinarier för att förbereda forskare vid svenska lärosäten inför intervjun med ERC:s panel, och digitala informationsmöten inför kommande utlysningar.

Om du har frågor, kontakta Anethe Mansén, nationell kontaktperson (NCP) för ERC: anethe.mansen@vr.se

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

 1. Intervjuträning för ERC Advanced Grant

  Vetenskapsrådet bjuder in till intervjuträning för forskare som har gått vidare till steg två i ERC:s utlysning Advanced Grant. Administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC är också välkomna.

 2. Åtta nordiska projekt får bidrag för forskning om samhällelig säkerhet

  Nu är det beslutat vilka som får bidrag i Nordforsks satsning på forskning om covid-19-pandemins konsekvenser på medellång till lång sikt relaterat till samhällelig säkerhet. Utlysningen riktade sig till forskare i de nordiska länderna. 

 3. Betydelse för svenska forskare av deltagande i JPND

  Sedan 2014 har Vetenskapsrådet deltagit i Joint programme Neurodegenerative Disease Research (JPND). I denna rapport analyseras svensk medverkan i denna programsamordningsplattform. Enligt analysen har JPND lyckats skapa förutsättningar för forskare...