Nyhet

Nyhet

Publicerad den 09 juli 2020

Uppdaterad den 10 juli 2020

Möjlighet att påverka svensk strategi för Horisont Europa

Vetenskapsrådet ska, tillsammans med Formas, Forte, Energimyndigheten, Rymdstyrelsen och Vinnova, föreslå en strategi för Sveriges deltagande i EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa. Uppdraget kommer från regeringen och en viktig del i arbetet är att samla in synpunkter från svenska forsknings- och innovationsaktörer. Förslaget ska redovisas senast den 30 oktober.

I uppdraget ingår att analysera det svenska deltagandet i pågående och tidigare ramprogram. Analysen kommer att ligga till grund för vad som bör känneteckna ett värdefullt och strategiskt svenskt deltagande i Horisont Europa.

För att få ytterligare perspektiv i uppdraget kommer en insamling av synpunkter från svenska forsknings- och innovationsintressenter vara en viktig del av processen. För att ge aktörer möjlighet att bidra till strategin genomförs därför en enkätundersökning i mitten av augusti.

Den 29 september arrangeras dessutom ett digitalt seminarium för att diskutera förslaget. Under seminariet får deltagarna ta del av de ambitioner, mål och åtgärder som diskuteras inom uppdraget och det finns möjlighet att dela synpunkter och tankar.

Enkätundersökningen kommer att publiceras här på Vinnovas webb i mitten av augusti.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om uppdraget.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Save the date: Digital hearing om förslaget till strategi för svenskt deltagande i Horisont Europa


Publicerad den 09 juli 2020

Uppdaterad den 10 juli 2020

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL


Mer inom samma ämne

  1. Save the date: Digital hearing om förslaget till strategi för svenskt deltagande i Horisont Europa

    Den 29 september arrangerar Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova en hearing om förslaget till strategi för Sveriges deltagande Horisont Europa, EU:s ramprogram för forskning och innovation. Välkommen att vara ...

  2. Nio internationella forskningsprojekt ska studera klimatförändringarnas hälsoeffekter

    Nio internationella forskargrupper tilldelas medel om totalt 12 miljoner euro genom Belmont Forums utlysning Climate, Environment and Health.

  3. Söktryck och framgång vid Europeiska forskningsrådet

    I denna rapport beskrivs söktryck och framgång vid Europeiska forskningsrådet (ERC) för forskare verksamma inom humaniora och samhällsvetenskap i Sverige, jämfört med forskare verksamma i andra länder och inom andra forskningsområden. Vi ger även en ...