Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Positivt för forskningen att Storbritannien går med i Horisont Europa

Den 7 september kom EU-kommissionen och den brittiska regeringen överens om att Storbritannien ska delta i ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont Europa. Överenskommelsen innebär att det nu blir lättare för forskare i Sverige att samarbeta med forskare i Storbritannien.

– Överenskommelsen är en positiv nyhet för forskare i Sverige som har en tradition av att samarbeta mycket med kollegor i Storbritannien. Det är positivt både för pågående och kommande forskningssamarbeten, då Storbritannien är en av de främsta forskningsnationerna. Situationen de senaste åren har varit olycklig både för forskningen i sig och för enskilda forskare. Vi ser nu fram emot ett fortsatt gott och utökat samarbete mellan våra länder, säger Vetenskapsrådets generaldirektör Katarina Bjelke.

Horisont Europa är EU:s ramprogram för forskning och innovation, och dessutom världens största civila forsknings- och innovationsprogram. Forskare i Storbritannien har tidigare varit mycket framgångsrika i konkurrensen om EU-medel, och också haft starka positioner som koordinatorer i många projekt. De har hört till dem som forskare i Sverige samarbetat mest med i tidigare ramprogram. Utöver samarbetet på EU-nivå är Storbritannien Sveriges främsta samarbetspartner efter USA, om man ser till medverkande forskare i Vetenskapsrådets fria projektbidrag och i samförfattade publikationer.

– Storbritanniens inträde i Horisont Europa förenklar för forskare i Sverige att samarbeta med forskare i ett land som är känt för sin excellenta forskning.

Från och med 2024 kommer forskare från Storbritannien att kunna delta fullt ut inom ramprogrammet på samma villkor som forskare från andra associerade länder. Detta inkluderar även att leda konsortier.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Excellens, stabilitet, samverkan och öppenhet viktigt för nästa ramprogram

    EU:s ramprogram för forskning och innovation möjliggör för Sverige och övriga medlemsländer att adressera gemensamma samhällsutmaningar som sträcker sig över nationsgränser. Programmet skapar möjligheter för forskare att samarbeta med partners från e...

  2. Vetenskapsrådets rekommendationer inför EU:s ramprogram FP10

    EU:s process för att ta fram det ramprogram för forskning och innovation som ska följa efter Horisont Europa har påbörjats. Under 2025 kommer EU-kommissionen att lägga fram sitt förslag, som sedan ska förhandlas mellan medlemsländerna och Europaparla...

  3. Stärk kommunikationen om forskning

    Vetenskapsrådet ställer sig bakom fyra nya rekommendationer för att främja forskningskommunikation. Rekommendationerna har utvecklats av Science Europe och är resultatet av en högnivåkonferens om forskningskommunikation som hölls i Bryssel i mars.