Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Positivt för forskningen att Storbritannien går med i Horisont Europa

Den 7 september kom EU-kommissionen och den brittiska regeringen överens om att Storbritannien ska delta i ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont Europa. Överenskommelsen innebär att det nu blir lättare för forskare i Sverige att samarbeta med forskare i Storbritannien.

– Överenskommelsen är en positiv nyhet för forskare i Sverige som har en tradition av att samarbeta mycket med kollegor i Storbritannien. Det är positivt både för pågående och kommande forskningssamarbeten, då Storbritannien är en av de främsta forskningsnationerna. Situationen de senaste åren har varit olycklig både för forskningen i sig och för enskilda forskare. Vi ser nu fram emot ett fortsatt gott och utökat samarbete mellan våra länder, säger Vetenskapsrådets generaldirektör Katarina Bjelke.

Horisont Europa är EU:s ramprogram för forskning och innovation, och dessutom världens största civila forsknings- och innovationsprogram. Forskare i Storbritannien har tidigare varit mycket framgångsrika i konkurrensen om EU-medel, och också haft starka positioner som koordinatorer i många projekt. De har hört till dem som forskare i Sverige samarbetat mest med i tidigare ramprogram. Utöver samarbetet på EU-nivå är Storbritannien Sveriges främsta samarbetspartner efter USA, om man ser till medverkande forskare i Vetenskapsrådets fria projektbidrag och i samförfattade publikationer.

– Storbritanniens inträde i Horisont Europa förenklar för forskare i Sverige att samarbeta med forskare i ett land som är känt för sin excellenta forskning.

Från och med 2024 kommer forskare från Storbritannien att kunna delta fullt ut inom ramprogrammet på samma villkor som forskare från andra associerade länder. Detta inkluderar även att leda konsortier.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Nationella riktlinjer för ansvarsfull internationalisering ska tas fram

    Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge innebär nya utmaningar för internationella samarbeten inom högre utbildning, forskning och innovation. Regeringen har därför gett Universitets- och högskolerådet, Vetenskapsrådet och Vinnova i uppdrag att ta fram...

  2. 19 forskare i Sverige får ERC Starting Grant 2023

    Nu har Europeiska forskningsrådet, ERC, publicerat resultatet för ERC Starting Grant i 2023 års utlysning. 400 forskare i Europa får 1,5 miljoner euro vardera för att utveckla sin forskning och bygga upp sina forskargrupper. 19 av forskarna har en sv...

  3. Anmäl intresse för att medverka i Natos innovationsprogram

    Inom Natos innovationsprogram Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (Diana) utvecklas ny teknik inom försvarsområdet. Nu kan svenska organisationer anmäla intresse för att medverka som acceleratorer eller testcenter i programmet.