Publicerad den

Uppdaterad den

Stödinsatser för forskare från Ukraina

Flera svenska lärosäten och forskningsfinansiärer erbjuder olika typer av stöd till forskare och doktorander från Ukraina. Här har vi samlat information om pågående stödinsatser. Vi uppdaterar sidan löpande.

Möjligheter att forska vid svenska lärosäten


Stöd till lärosäten för att anställa forskare

SUHF samlar praktisk information till svenska lärosäten

Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, har en arbetsgrupp som arbetar koordinerande med att identifiera lärosätenas behov för att hantera flyktingsituationen. Arbetsgruppen har tagit fram förslag på åtgärder för hela sektorn och en pdf med svar på frågor som kommit in från lärosätena. Läs mer på suhf.se Länk till annan webbplats.

Stöd till forskare i Sverige som vill erbjuda plats


Övriga initiativ vid svenska lärosäten


Internationella initiativ

Saknas någon information på sidan?

Kontakta webbredaktor@vr.se

Distanskurs i tolkning

Lunds universitet har distanskurser i tolkning, svenska–ukrainska respektive svenska–ryska. Kurserna ges hösten 2022.

Läs mer på lu.se Länk till annan webbplats.

Språkkurser i ukrainska

Göteborgs universitet har flera kurser i ukrainska.

Läs mer på gu.se Länk till annan webbplats.

Mer inom samma ämne

  1. Sök till RÅC2022 sommarskola

    Sommarskolan äger rum 14–21 augusti 2022 på Varbergs kusthotell och vänder sig till dig som är postdoktor, doktorand eller masterstudent vid ett svenskt universitet eller forskningsinstitut. Årets tema är “X-rays and Neutrons for a Sustainable Future...

  2. Cost – ett europeiskt nätverksprogram inom vetenskap och teknik

    Cost (European Cooperation in Science and Technology) är ett europeiskt nätverksprogram för såväl teknisk som samhällsvetenskaplig och medicinsk forskning och täcker allt från grundforskning till tillämpad forskning.

  3. Nordisk satsning på forskning om hur covid-19-pandemin påverkat barn och unga

    Hur har barns och ungas hälsa och utbildning påverkats av covid-19-pandemin? Den frågan är utgångpunkten för ett nordiskt forskningsprogram i NordForsks regi. Utlysningen öppnar i september.