Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Anmäl intresse för att medverka i Natos innovationsprogram

Inom Natos innovationsprogram Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (Diana) utvecklas ny teknik inom försvarsområdet. Nu kan svenska organisationer anmäla intresse för att medverka som acceleratorer eller testcenter i programmet.

Vid ett inträde i Nato kommer Sverige att delta i Natos innovationsprogram Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (Diana). Inom programmet sammanförs startup-bolag, forskare och etablerade teknikbolag inom områden som till exempel artificiell intelligens, nya material, kvantdatorteknik och bioteknik. Syftet är att snabbt utveckla ny och omvälvande teknik som kan bidra till att lösa problem och utmaningar inom försvarsområdet.

Utöver teknik- och affärsutveckling genom så kallade acceleratorprogram ska produkterna och tjänsterna även kunna testas och verifieras på testcenter.

Försvarsmakten och Vinnova har fått i uppdrag att i samverkan med Vetenskapsrådet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, föreslå lämpliga organisationer till programmet – både acceleratorer och testcenter. Dessa kandidater kan i ett senare skede nomineras av Regeringskansliet till Nato som fattar beslut.

Vilka kan anmäla intresse?

Diana accelerator

Befintliga organisationer som hjälper till att snabba upp tiden från idé till färdig produkt/innovation, en form av inkubator.

Diana testcenter

Befintliga organisationer som i olika utvecklingsstadier erbjuder företag möjlighet att testa prototyper för att se om och hur de fungerar. Här välkomnas intresseanmälningar från aktörer med erfarenhet både från civila och försvars/säkerhetsrelaterade miljöer.

Både testcentra och acceleratorer kan drivas av olika typer av organisationer, som myndigheter, universitet, högskolor, stiftelser eller större företag. I det fall den sökande organisationen anmäler intresse för att bli en accelerator inom Diana ska den sökande vara beredd på att implementera Dianas acceleratorprogram på sex månader, som är ett väl definierat acceleratorprogram.

Mer information finns på Vinnovas webbplats Länk till annan webbplats.

Sista dag att anmäla intresse är 15 september 2023.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Nationella riktlinjer för ansvarsfull internationalisering ska tas fram

    Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge innebär nya utmaningar för internationella samarbeten inom högre utbildning, forskning och innovation. Regeringen har därför gett Universitets- och högskolerådet, Vetenskapsrådet och Vinnova i uppdrag att ta fram...

  2. Bidra in kind till ESS

    Nu kan neutronforskare i Sverige äntligen bidra in kind till ESS. Det innebär både nya möjligheter att bygga upp svensk kompetens inom instrumentering och möjligheter att utveckla nya samarbeten.

  3. Framtida behov av XFEL

    Välkomna till en diskussion kring hur behoven av XFEL, den europeiska röntgenfrielektronlasern i Hamburg, ser ut. Bakgrunden är att det idag pågår en diskussion om hur anläggningen ska utvecklas på längre sikt.