Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Anmäl intresse för att medverka i Natos innovationsprogram

Inom Natos innovationsprogram Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (Diana) utvecklas ny teknik inom försvarsområdet. Nu kan svenska organisationer anmäla intresse för att medverka som acceleratorer eller testcenter i programmet.

Vid ett inträde i Nato kommer Sverige att delta i Natos innovationsprogram Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (Diana). Inom programmet sammanförs startup-bolag, forskare och etablerade teknikbolag inom områden som till exempel artificiell intelligens, nya material, kvantdatorteknik och bioteknik. Syftet är att snabbt utveckla ny och omvälvande teknik som kan bidra till att lösa problem och utmaningar inom försvarsområdet.

Utöver teknik- och affärsutveckling genom så kallade acceleratorprogram ska produkterna och tjänsterna även kunna testas och verifieras på testcenter.

Försvarsmakten och Vinnova har fått i uppdrag att i samverkan med Vetenskapsrådet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, föreslå lämpliga organisationer till programmet – både acceleratorer och testcenter. Dessa kandidater kan i ett senare skede nomineras av Regeringskansliet till Nato som fattar beslut.

Vilka kan anmäla intresse?

Diana accelerator

Befintliga organisationer som hjälper till att snabba upp tiden från idé till färdig produkt/innovation, en form av inkubator.

Diana testcenter

Befintliga organisationer som i olika utvecklingsstadier erbjuder företag möjlighet att testa prototyper för att se om och hur de fungerar. Här välkomnas intresseanmälningar från aktörer med erfarenhet både från civila och försvars/säkerhetsrelaterade miljöer.

Både testcentra och acceleratorer kan drivas av olika typer av organisationer, som myndigheter, universitet, högskolor, stiftelser eller större företag. I det fall den sökande organisationen anmäler intresse för att bli en accelerator inom Diana ska den sökande vara beredd på att implementera Dianas acceleratorprogram på sex månader, som är ett väl definierat acceleratorprogram.

Mer information finns på Vinnovas webbplats Länk till annan webbplats.

Sista dag att anmäla intresse är 15 september 2023.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådets rekommendationer inför EU:s ramprogram FP10

    EU:s process för att ta fram det ramprogram för forskning och innovation som ska följa efter Horisont Europa har påbörjats. Under 2025 kommer EU-kommissionen att lägga fram sitt förslag, som sedan ska förhandlas mellan medlemsländerna och Europaparla...

  2. Stärk kommunikationen om forskning

    Vetenskapsrådet ställer sig bakom fyra nya rekommendationer för att främja forskningskommunikation. Rekommendationerna har utvecklats av Science Europe och är resultatet av en högnivåkonferens om forskningskommunikation som hölls i Bryssel i mars.

  3. Påverka nästa arbetsprogram inom Horisont Europa

    Nu finns det möjlighet att bidra till utformandet av nästa arbetsprogram inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa. Sista dag att lämna synpunkter är 6 maj.