Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

ERC på besök i Sverige

ERC:s vetenskapliga råd (Scientific Council) är i Stockholm 28–30 juni. Vetenskapsrådet står som värd för mötet och passar på att bjuda in ledamöterna och ordförande Maria Leptin till en mottagning med forskare i Sverige som fick bidrag från ERC förra året.

Maria Leptin.

Maria Leptin, ordförande, ERC:s vetenskapliga råd

Europeiska forskningsrådet, ERC, är Europas flaggskepp för finansiering av nyfikenhetsdriven forskning av högsta kvalitet. Det enda urvalskriteriet de har är vetenskaplig excellens, vilket gör att finansiering från ERC är mycket prestigefyllt för den enskilda forskaren, lärosätet och landet.

Sedan starten 2007 har 465 forskare i Sverige lyckats få bidrag i stor konkurrens från andra forskare i Europa. De mest prestigefyllda bidragen är ERC Starting Grant, Consolidator Grant och Advanced Grant.

Av alla EU-länder ligger Sverige på tredje plats när man tittar på ERC-anslag i förhållande till befolkningsstorlek, om man inte räknar med de associerade länderna Schweiz och Israel som ligger i topp.

Det går att söka medel inom life science, humaniora och samhällsvetenskap samt naturvetenskap och teknikvetenskap. Sverige har hittills lyckats bäst inom naturvetenskap och teknikvetenskap.

Rekordår inom humaniora och samhällsvetenskap

Förra året var ett rekordår när det gäller Sveriges prestationer inom humaniora och samhällsvetenskap. 13 forskare beviljades Advanced Grant och Sveriges beviljandegrad landade på 19 procent jämfört med snittet på 13 procent för utlysningen i stort. Vetenskapsrådet har tidigare problematiserat det låga antalet sökande inom humaniora och samhällsvetenskap och pekat på en utvecklingspotential inom området. I den senaste rapporten från 2020 lyftes konkreta förslag på åtgärder för forskare, lärosäten, forskningsfinansiärer och på regeringsnivå.

Jakob Svensson, vid Stockholms universitet, är en av forskarna som fick bidrag inom humaniora och samhällsvetenskap 2022, och som kommer att presentera sin forskning under mottagningen. Han beviljades ett Advanced Grant på 23 miljoner kronor för sitt projekt om jordbruksutveckling i låginkomstländer, där han studerar bristen på marknader för grödor med hög kvalitet som orsak till den låga inkomsten och produktiviteten bland afrikanska småbönder.

ERC-bidrag en kvalitetsstämpel

Från Vetenskapsrådet kommer bland annat generaldirektör Katarina Bjelke och huvudsekreterarna Madeleine Durbeeij-Hjalt och Mattias Marklund att närvara vid mottagningen.

Mattias Marklund har egen erfarenhet som ERC-bidragsmottagare och fick ett Starting Grant i den första utlysningen som ERC genomförde 2007. Bidraget gjorde att han kunde se fram emot en forskarkarriär, och gjorde det möjligt för honom att rekrytera en egen forskargrupp.

– Min verksamhet som jag har idag bygger till stora delar på fortsättningen av det projekt som ERC beviljade medel för. Många unga forskare befinner sig i samma situation som jag en gång gjorde. Att få bidrag i en sådan hård konkurrens är en viktig kvalitetsstämpel som gör att fler kan fortsätta sin verksamhet och även bygga upp nya, starka forskningsmiljöer.

Kommer även träffa Sveriges utbildningsminister

Att ERC:s vetenskapliga råd har sitt möte i Stockholm har med Sveriges EU-ordförandeskap att göra. Det är första gången de är på besök Sverige sedan ERC bildades 2007. Under första delen av besöket kommer de att hålla till i Vetenskapsrådets lokaler. De kommer även att träffa bland andra Sveriges utbildningsminister Mats Persson.

– Svenska forskare spelade en nyckelroll i att så de första fröerna till det som skulle bli Europeiska forskningsrådet, ett flaggskepp för europeisk spetsforskning, säger Maria Leptin, ordförande för ERC:s vetenskapliga råd.

Läs mer om ERC-mottagningen 2023

ERC:s projektdatabas med statistik över beviljade bidrag Länk till annan webbplats.

Läs mer om hur ERC kom till – från idé till dagens forskningsråd Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Sverige och ERC

Vetenskapsrådets generaldirektör Katarina Bjelke skriver om hur Sverige kan bli ännu bättre i konkurrensen om medel från ERC.

Läs kommentaren

Mer inom samma ämne

  1. Nytt forskningssamarbete med USA inom bland annat 6G, kvantteknologi och cancer

    Vetenskapsrådet och Vinnova har tecknat en femårig avsiktsförklaring med amerikanska National Science Foundation (NSF), som ska underlätta forsknings- och innovationssamarbeten mellan Sverige och USA.

  2. 10 forskare i Sverige får ERC Advanced Grant 2023

    Nu har Europeiska forskningsrådet (ERC) publicerat resultatet från förra årets utlysning av ERC Advanced Grant. Totalt 255 forskare från 20 länder får bidrag. 10 av dem har en svensk värdinstitution.

  3. Science Europe: Så kan dialogen mellan forskare och beslutsfattare stärkas

    Mer dialog behövs mellan forskarsamhället och beslutsfattare för att de beslut som fattas ska baseras på vetenskaplig kunskap. I en ny rapport ger Science Europe förslag på hur denna dialog kan stärkas.