Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Svenska lärosäten får medel för att ta emot forskare från Ukraina

I mars i år fattade MSCA4Ukraine-konsortiet beslut om att ge doktorander och forskare från Ukraina stöd att fortsätta sin forskning i ett annat land. Sex forskare togs emot av svenska lärosäten. Nu får ytterligare fem personer möjlighet att forska i Sverige tack vare finansiering från Vetenskapsrådet.

Vetenskapsrådet har fattat beslut om att finansiera anställning av fem av de forskare som stod på reservlistan i utlysningen MSCA4Ukraine.

Forskarna kommer vara verksamma i följande projekt vid svenska lärosäten:

 • PIECE: Predicting the impact of exposome in human health by unbiased identification of chemical targets in cells, Linköpings universitet
 • To be or not to be emotional during trial, Göteborgs universitet
 • An inconvinient Ally: Ivan L. Rudnytsky and long-distance Ukrainina nationalism during the cold war, Lunds universitet
 • Permo-Triassic hothouse climate variability: the record from mudstone of southern Britain, Uppsala universitet
 • Creation of silica-based sorbents for combined treatment of natural and wastewater from poly- and/or perfluorinated compounds, Sveriges lantbruksuniversitet

Om initiativet

Hösten 2022 kunde lärosäten och organisationer runt om i Europa ansöka om medel via MSCA4Ukraine för att anställa doktorander eller forskare på flykt från Ukraina. MSCA4Ukraine är ett EU-finansierat gästforskarprogram som genomförs av ett konsortium som består av Scholars at Risk Europe (med Maynooth University på Irland som värd), Alexander von Humboldt-stiftelsen och European University Association. Det franska nationella PAUSE-programmet (med Collège de France som värd) och Scholars at Risks globala nätverk är partner.

Läs mer om resultatet från utlysningen på EU-kommissionens webbplats Länk till annan webbplats.

Nyhet från 21 mars: Svenska lärosäten får medel från EU-kommissionen för att ta emot forskare från Ukraina

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

 1. Vetenskapsrådets rekommendationer inför EU:s ramprogram FP10

  EU:s process för att ta fram det ramprogram för forskning och innovation som ska följa efter Horisont Europa har påbörjats. Under 2025 kommer EU-kommissionen att lägga fram sitt förslag, som sedan ska förhandlas mellan medlemsländerna och Europaparla...

 2. Stärk kommunikationen om forskning

  Vetenskapsrådet ställer sig bakom fyra nya rekommendationer för att främja forskningskommunikation. Rekommendationerna har utvecklats av Science Europe och är resultatet av en högnivåkonferens om forskningskommunikation som hölls i Bryssel i mars.

 3. Påverka nästa arbetsprogram inom Horisont Europa

  Nu finns det möjlighet att bidra till utformandet av nästa arbetsprogram inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa. Sista dag att lämna synpunkter är 6 maj.