Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Svenska lärosäten får medel för att ta emot forskare från Ukraina

I mars i år fattade MSCA4Ukraine-konsortiet beslut om att ge doktorander och forskare från Ukraina stöd att fortsätta sin forskning i ett annat land. Sex forskare togs emot av svenska lärosäten. Nu får ytterligare fem personer möjlighet att forska i Sverige tack vare finansiering från Vetenskapsrådet.

Vetenskapsrådet har fattat beslut om att finansiera anställning av fem av de forskare som stod på reservlistan i utlysningen MSCA4Ukraine.

Forskarna kommer vara verksamma i följande projekt vid svenska lärosäten:

 • PIECE: Predicting the impact of exposome in human health by unbiased identification of chemical targets in cells, Linköpings universitet
 • To be or not to be emotional during trial, Göteborgs universitet
 • An inconvinient Ally: Ivan L. Rudnytsky and long-distance Ukrainina nationalism during the cold war, Lunds universitet
 • Permo-Triassic hothouse climate variability: the record from mudstone of southern Britain, Uppsala universitet
 • Creation of silica-based sorbents for combined treatment of natural and wastewater from poly- and/or perfluorinated compounds, Sveriges lantbruksuniversitet

Om initiativet

Hösten 2022 kunde lärosäten och organisationer runt om i Europa ansöka om medel via MSCA4Ukraine för att anställa doktorander eller forskare på flykt från Ukraina. MSCA4Ukraine är ett EU-finansierat gästforskarprogram som genomförs av ett konsortium som består av Scholars at Risk Europe (med Maynooth University på Irland som värd), Alexander von Humboldt-stiftelsen och European University Association. Det franska nationella PAUSE-programmet (med Collège de France som värd) och Scholars at Risks globala nätverk är partner.

Läs mer om resultatet från utlysningen på EU-kommissionens webbplats Länk till annan webbplats.

Nyhet från 21 mars: Svenska lärosäten får medel från EU-kommissionen för att ta emot forskare från Ukraina

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

 1. 14 forskare i Sverige får ERC Consolidator Grant 2023

  Nu har Europeiska forskningsrådet, ERC, publicerat bidragsbeslutet för ERC Consolidator Grant. 14 av forskarna som får bidrag har en svensk värdinstitution.

 2. Fem forskningsprojekt med deltagare från Sverige får ERC Synergy Grant 2023

  Nu är det klart vilka som får ERC Synergy Grant 2023. Bidraget riktar sig till forskargrupper med två till fyra forskare som bildar synergier för att gemensamt lösa en forskningsfråga. Totalt får 37 projekt dela på 395 miljoner euro från Europieska f...

 3. Nationella riktlinjer för ansvarsfull internationalisering ska tas fram

  Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge innebär nya utmaningar för internationella samarbeten inom högre utbildning, forskning och innovation. Regeringen har därför gett Universitets- och högskolerådet, Vetenskapsrådet och Vinnova i uppdrag att ta fram...

Till toppen