Evenemanget är avslutat

Informationsmöte om utlysning inom NSF:s program Convergence Accelerator

Utlysningen är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet, Vinnova och den amerikanska forskningsfinansiären National Science Foundation, NSF. Den 15 juni bjuder vi in till ett digitalt informationsmöte om utlysningen.

Datum

15 juni 2023

Tid

13.00–14.30

Plats

Digitalt via Zoom

Arrangörer

Vetenskapsrådet och Vinnova

Anmälan

Anmäl dig senast 14 juni.

Mötet hålls på engelska

Mötet vänder sig till dig som planerar att söka detta bidrag samt till administrerande personal. Representanter från Vetenskapsrådet, Vinnova och NSF deltar. Det går bra att skicka in frågor i förväg via ett formulär på anmälningssidan.

NSF Convergence Accelerator 2023

Syftet med NSF: program Convergence Accelerator är att snabba på processen från grundforskning till tillämpning. Den utlysning som nu är aktuell vänder sig till forskare som arbetar med olika typer av tillämpningar för kemisk avkänning (Real-World Chemical Sensing Application). För att få delta i utlysningen måste forskarna ingå i ett team med forskare i USA.

Utlysningen är en tvåstegsprocess. Sista ansökningsdag i steg ett är 11 juli. Då ska ett så kallat letter of intent, det vill säga en avsiktsförklaring, skickas in till NSF. Samtidigt ska också ytterligare information om den sökande skickas till Vinnova.

Läs mer om utlysningen på Vinnovas webbplats Länk till annan webbplats.

Mer information om utlysningen finns även på NSF:s webbplats Länk till annan webbplats.

Nyhet om utlysningen: Unikt samarbete med USA öppnar möjligheter i Sverige

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift


Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådets rekommendationer inför EU:s ramprogram FP10

    EU:s process för att ta fram det ramprogram för forskning och innovation som ska följa efter Horisont Europa har påbörjats. Under 2025 kommer EU-kommissionen att lägga fram sitt förslag, som sedan ska förhandlas mellan medlemsländerna och Europaparla...

  2. Informationsmöte om två utlysningar inom konstnärlig forskning

    Välkommen till ett informationsmöte om två utlysningar inom konstnärlig forskning: exploratory workshops och bidrag till forskares kommunikation. Mötet är digitalt och kommer i huvudsak att hållas på engelska.

  3. Stärk kommunikationen om forskning

    Vetenskapsrådet ställer sig bakom fyra nya rekommendationer för att främja forskningskommunikation. Rekommendationerna har utvecklats av Science Europe och är resultatet av en högnivåkonferens om forskningskommunikation som hölls i Bryssel i mars.