Evenemanget är avslutat

Informationsmöte om utlysning inom NSF:s program Convergence Accelerator

Utlysningen är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet, Vinnova och den amerikanska forskningsfinansiären National Science Foundation, NSF. Den 15 juni bjuder vi in till ett digitalt informationsmöte om utlysningen.

Datum

15 juni 2023

Tid

13.00–14.30

Plats

Digitalt via Zoom

Arrangörer

Vetenskapsrådet och Vinnova

Anmälan

Anmäl dig senast 14 juni.

Mötet hålls på engelska

Mötet vänder sig till dig som planerar att söka detta bidrag samt till administrerande personal. Representanter från Vetenskapsrådet, Vinnova och NSF deltar. Det går bra att skicka in frågor i förväg via ett formulär på anmälningssidan.

NSF Convergence Accelerator 2023

Syftet med NSF: program Convergence Accelerator är att snabba på processen från grundforskning till tillämpning. Den utlysning som nu är aktuell vänder sig till forskare som arbetar med olika typer av tillämpningar för kemisk avkänning (Real-World Chemical Sensing Application). För att få delta i utlysningen måste forskarna ingå i ett team med forskare i USA.

Utlysningen är en tvåstegsprocess. Sista ansökningsdag i steg ett är 11 juli. Då ska ett så kallat letter of intent, det vill säga en avsiktsförklaring, skickas in till NSF. Samtidigt ska också ytterligare information om den sökande skickas till Vinnova.

Läs mer om utlysningen på Vinnovas webbplats Länk till annan webbplats.

Mer information om utlysningen finns även på NSF:s webbplats Länk till annan webbplats.

Nyhet om utlysningen: Unikt samarbete med USA öppnar möjligheter i Sverige

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift


Mer inom samma ämne

  1. Nationella riktlinjer för ansvarsfull internationalisering ska tas fram

    Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge innebär nya utmaningar för internationella samarbeten inom högre utbildning, forskning och innovation. Regeringen har därför gett Universitets- och högskolerådet, Vetenskapsrådet och Vinnova i uppdrag att ta fram...

  2. Positivt för forskningen att Storbritannien går med i Horisont Europa

    Den 7 september kom EU-kommissionen och den brittiska regeringen överens om att Storbritannien ska delta i ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont Europa. Överenskommelsen innebär att det nu blir lättare för forskare i Sverige att samarb...

  3. 19 forskare i Sverige får ERC Starting Grant 2023

    Nu har Europeiska forskningsrådet, ERC, publicerat resultatet för ERC Starting Grant i 2023 års utlysning. 400 forskare i Europa får 1,5 miljoner euro vardera för att utveckla sin forskning och bygga upp sina forskargrupper. 19 av forskarna har en sv...