Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Nordisk satsning på forskning om hur covid-19-pandemin påverkat barn och unga

Hur har barns och ungas hälsa och utbildning påverkats av covid-19-pandemin? Den frågan är utgångpunkten för ett nordiskt forskningsprogram i NordForsks regi. Utlysningen öppnar i september.

De nordiska länderna har mycket gemensamt när det gäller demografi, förskola och skola. Samtidigt har länderna hanterat pandemin olika. Mot bakgrund av detta har ett antal forskningsfinansiärer i Norden gått samman i en satsning på forskning om pandemins långsiktiga effekter på barn och unga.

Bakom initiativet står Finlands Akademi. Det är NordForsk som håller i programmet. I Sverige satsar Vetenskapsrådet och Forte 14 miljoner kronor var. Övriga deltagare är Norges och Islands forskningsråd. Den totala summan landar på nästan 90 miljoner kronor.

Utlysningen inom forskningsprogrammet "Welfare among children and young people in the post-pandemic Nordics" öppnar i september 2022.

I Curie skriver Pernilla Nilsson, huvudsekreterare för utbildningsvetenskap vid Vetenskapsrådet, en krönika om behovet av utbildningsvetenskaplig forskning om hur covid-19-pandemin påverkat samhället Länk till annan webbplats..

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / UtskriftMer inom samma ämne

  1. Tyck till om EU:s ramprogram för forskning och innovation

    EU-kommissionen har just nu en öppen konsultation där forskare och andra aktörer kan bidra med sina erfarenheter och synpunkter om EU:s ramprogram för europeiska forsknings- och innovationssamarbeten. Sista dag att lämna synpunkter är 23 februari 202...

  2. 10 internationella nätverksbidrag för Agenda 2030 beslutade

    Beslut har nu tagits om de internationella nätverksbidrag som i somras utlystes inom ett samarbete där bland annat Vetenskapsrådet ingår. Syftet med utlysningen var att skapa bättre förutsättningar för internationell forskningssamverkan som på sikt k...

  3. Åtta nordiska projekt får bidrag för forskning om samhällelig säkerhet

    Nu är det beslutat vilka som får bidrag i Nordforsks satsning på forskning om covid-19-pandemins konsekvenser på medellång till lång sikt relaterat till samhällelig säkerhet. Utlysningen riktade sig till forskare i de nordiska länderna.