Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Nordisk satsning på forskning om hur covid-19-pandemin påverkat barn och unga

Hur har barns och ungas hälsa och utbildning påverkats av covid-19-pandemin? Den frågan är utgångpunkten för ett nordiskt forskningsprogram i NordForsks regi. Utlysningen öppnar i september.

De nordiska länderna har mycket gemensamt när det gäller demografi, förskola och skola. Samtidigt har länderna hanterat pandemin olika. Mot bakgrund av detta har ett antal forskningsfinansiärer i Norden gått samman i en satsning på forskning om pandemins långsiktiga effekter på barn och unga.

Bakom initiativet står Finlands Akademi. Det är NordForsk som håller i programmet. I Sverige satsar Vetenskapsrådet och Forte 14 miljoner kronor var. Övriga deltagare är Norges och Islands forskningsråd. Den totala summan landar på nästan 90 miljoner kronor.

Utlysningen inom forskningsprogrammet "Welfare among children and young people in the post-pandemic Nordics" öppnar i september 2022.

I Curie skriver Pernilla Nilsson, huvudsekreterare för utbildningsvetenskap vid Vetenskapsrådet, en krönika om behovet av utbildningsvetenskaplig forskning om hur covid-19-pandemin påverkat samhället Länk till annan webbplats..

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / UtskriftMer inom samma ämne

  1. Science Europe: Så kan dialogen mellan forskare och beslutsfattare stärkas

    Mer dialog behövs mellan forskarsamhället och beslutsfattare för att de beslut som fattas ska baseras på vetenskaplig kunskap. I en ny rapport ger Science Europe förslag på hur denna dialog kan stärkas.

  2. Nya riktlinjer för användning av AI inom Europa

    EU-kommissionen har tillsammans med länderna inom European Research Area (ERA) och andra intressenter tagit fram riktlinjer för ansvarsfull användning av generativ AI inom forskning och innovation.

  3. COST Joint-Nordic Information Day

    Välkommen till ett informationsmöte med fokus på att informera om COST-programmets roll och inverkan samt fördelarna med att delta i COST. Mötet vänder sig till forskare och innovatörer i alla karriärstadier och från alla forskningsområden.