Generaldirektören kommenterar

Generaldirektören kommenterar

Publicerad den

Uppdaterad den

Sverige behöver prestera bättre i konkurrensen om medel från ERC

Foto av Katarina Bjelke.

Internationellt samarbete stärker kvaliteten i forskningen och är en nyckelfaktor om Sverige vill behålla och stärka sin ställning som framgångsrik forskningsnation.

Europeiska forskningsrådet (ERC) är Europas flaggskepp för finansiering av nyfikenhetsinitierad forskning av högsta kvalitet. Att stärka Sveriges deltagande och framgång i ERC:s utlysningar är därför en central del av Sveriges nationella forskningsstrategi för EU:s ramprogram Horisont Europa, som Vetenskapsrådet varit med och tagit fram underlag till.

Sverige lägger stora resurser på forskning i jämförelse med andra länder. Vi är en internationellt framstående forskningsnation med hög forsknings- och utvecklingsintensitet och med ett citeringsgenomslag över världsgenomsnittet, men det är hård konkurrens och andra länder satsar stort på forskning och innovation. Vi behöver klara oss bättre i konkurrensen om medel från ERC än vad vi gör.

Sveriges Unga Akademi problematiserar detta i rapporten "Best practices for supporting success in ERC grant competitions". De föreslår bland annat ett stärkt stöd till forskare som skriver ansökningar till ERC – genom till exempel ökade resurser till nationella kontaktpersoner (NCP).

Att stärka Sverige som forskningsnation är en gemensam angelägenhet för forskningsfinansiärer, lärosäten, näringsliv och många andra aktörer. Vi måste se till att det är enkelt och attraktivt för forskare vid svenska lärosäten att delta i internationella samarbeten. Vi behöver också från svenskt håll bli ännu bättre på att skapa forskningsmiljöer som håller hög internationell kvalitet, miljöer som attraherar de främsta forskarna både från Sverige och andra länder.

Jag ser gärna att vi tillsammans diskuterar hur vi kan stärka Sveriges framgångar inom EU och internationellt, för jag tror att vi är överens om att det behövs.

Katarina Bjelke, generaldirektör på Vetenskapsrådet

ERC på besök i Sverige

I samband med Sveriges EU-ordförandeskap samlas ERC:s vetenskapliga råd (Scientific Council) i Stockholm 28–30 juni. Vetenskapsrådet står som värd för mötet. Vi kommer då passa på att uppmärksamma de forskare i Sverige som i hög konkurrens från forskare runt om i Europa lyckats få projektmedel från ERC i 2022 års utlysningar.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Poddavsnitt

Katarina Bjelke är gäst i Vetenskapsrådets podd "För en klokare värld" där hon utvecklar vad som behövs för att stärka svensk forskning.

Lyssna på Spotify Länk till annan webbplats.

Mer inom samma ämne

  1. Nationella riktlinjer för ansvarsfull internationalisering ska tas fram

    Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge innebär nya utmaningar för internationella samarbeten inom högre utbildning, forskning och innovation. Regeringen har därför gett Universitets- och högskolerådet, Vetenskapsrådet och Vinnova i uppdrag att ta fram...

  2. Positivt för forskningen att Storbritannien går med i Horisont Europa

    Den 7 september kom EU-kommissionen och den brittiska regeringen överens om att Storbritannien ska delta i ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont Europa. Överenskommelsen innebär att det nu blir lättare för forskare i Sverige att samarb...

  3. 19 forskare i Sverige får ERC Starting Grant 2023

    Nu har Europeiska forskningsrådet, ERC, publicerat resultatet för ERC Starting Grant i 2023 års utlysning. 400 forskare i Europa får 1,5 miljoner euro vardera för att utveckla sin forskning och bygga upp sina forskargrupper. 19 av forskarna har en sv...