Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Fem forskningsprojekt med deltagare från Sverige får ERC Synergy Grant 2023

Nu är det klart vilka som får ERC Synergy Grant 2023. Bidraget riktar sig till forskargrupper med två till fyra forskare som bildar synergier för att gemensamt lösa en forskningsfråga. Totalt får 37 projekt dela på 395 miljoner euro från Europieska forskningsrådet. I fem av dem ingår forskare med en svensk värdinstitution.

I årets utlysning kom det in 395 ansökningar varav 37 beviljas finansiering. Projekten involverar 135 forskare vid 114 olika universitet i 19 länder.

WHIRLS: The impacts of ocean finescale whirls on climate and ecosystems

Sebastiaan Swart, Göteborgs universitet. Övriga deltagare: Arne Biast (Tyskland), Sabrina Speich (Frankrike) och Sarah Fawcett (Sydafrika).

CartoHostBug: Funtional cartography of intestinal host-microbiome interactions

Eduardo Villablanca, Karolinska institutet och Stefania Giacomello, Kungl. tekniska högskolan. Övriga deltagare: Julio Saez-Rodriguez (Tyskland), Georg Zeller, (Tyskland)

EPIC: Unravelling the eukaryotic post-transcriptional regulatory code

Vicente Pelechano, Karolinska institutet. Övriga deltagare: Kevin Verstrepen (Belgien) och Julien Gagneur (Tyskland)

ROTTnROCK: Assessing the role of hydrothermal alteration on volcano morphology, instability, and unpredictable volcanic

Valentin Troll, Uppsala universitet. Övriga deltagare: Thomas Walter (Tyskland), Michael Heap (Frankrike) och Claire Harnett (Irland)

D2Smell: Digitising Smell: From natural statistics of olfactoctory perceptual space to digital

Johan Lundström, Karolinska institutet. Danica Kragic Jensfelt, Kungl. tekniska högskolan, deltar också i projektgruppen. Övriga deltagare: Noam Sobel (Israel), Jonathan Williams (Tyskland)

På ERC:s webbplats finns mer statistik och en lista på alla bidragsmottagare. Länk till annan webbplats.

Nästa utlysning av Synergy Grant har sista ansökningsdag 15 november 2023 Länk till annan webbplats..

Vetenskapsrådet arbetar för att fler ska söka ERC-bidrag

Vetenskapsrådet stödjer forskare som ansöker om bidrag från ERC på olika sätt. Vi arrangerar bland annat en serie webbinarier för att förbereda forskare vid svenska lärosäten inför intervjun med ERC:s panel. Vi arrangerar också digitala informationsmöten inför kommande ERC-utlysningar.

Om du har frågor, kontakta gärna Anethe Mansén, nationell kontaktperson (NCP) för ERC: anethe.mansen@vr.se

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

relaterat innehåll

Mer inom samma ämne

  1. Katarina Bjelke invald i styrelsen för Science Europe

    Vetenskapsrådets generaldirektör Katarina Bjelke är ny styrelseledamot i Science Europe, en sammanslutning av forskningsfinansiärer och forskningsutförande organisationer som bevakar och driver forskningspolitiska frågor på europeisk nivå.

  2. 14 forskare i Sverige får ERC Consolidator Grant 2023

    Nu har Europeiska forskningsrådet, ERC, publicerat bidragsbeslutet för ERC Consolidator Grant. 14 av forskarna som får bidrag har en svensk värdinstitution.

  3. Svenska lärosäten får medel för att ta emot forskare från Ukraina

    I mars i år fattade MSCA4Ukraine-konsortiet beslut om att ge doktorander och forskare från Ukraina stöd att fortsätta sin forskning i ett annat land. Sex forskare togs emot av svenska lärosäten. Nu får ytterligare fem personer möjlighet att forska i ...

Till toppen