Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Fem forskningsprojekt med deltagare från Sverige får ERC Synergy Grant 2023

Nu är det klart vilka som får ERC Synergy Grant 2023. Bidraget riktar sig till forskargrupper med två till fyra forskare som bildar synergier för att gemensamt lösa en forskningsfråga. Totalt får 37 projekt dela på 395 miljoner euro från Europieska forskningsrådet. I fem av dem ingår forskare med en svensk värdinstitution.

I årets utlysning kom det in 395 ansökningar varav 37 beviljas finansiering. Projekten involverar 135 forskare vid 114 olika universitet i 19 länder.

WHIRLS: The impacts of ocean finescale whirls on climate and ecosystems

Sebastiaan Swart, Göteborgs universitet. Övriga deltagare: Arne Biast (Tyskland), Sabrina Speich (Frankrike) och Sarah Fawcett (Sydafrika).

CartoHostBug: Funtional cartography of intestinal host-microbiome interactions

Eduardo Villablanca, Karolinska institutet och Stefania Giacomello, Kungl. tekniska högskolan. Övriga deltagare: Julio Saez-Rodriguez (Tyskland), Georg Zeller, (Tyskland)

EPIC: Unravelling the eukaryotic post-transcriptional regulatory code

Vicente Pelechano, Karolinska institutet. Övriga deltagare: Kevin Verstrepen (Belgien) och Julien Gagneur (Tyskland)

ROTTnROCK: Assessing the role of hydrothermal alteration on volcano morphology, instability, and unpredictable volcanic

Valentin Troll, Uppsala universitet. Övriga deltagare: Thomas Walter (Tyskland), Michael Heap (Frankrike) och Claire Harnett (Irland)

D2Smell: Digitising Smell: From natural statistics of olfactoctory perceptual space to digital

Johan Lundström, Karolinska institutet. Danica Kragic Jensfelt, Kungl. tekniska högskolan, deltar också i projektgruppen. Övriga deltagare: Noam Sobel (Israel), Jonathan Williams (Tyskland)

På ERC:s webbplats finns mer statistik och en lista på alla bidragsmottagare. Länk till annan webbplats.

Nästa utlysning av Synergy Grant har sista ansökningsdag 15 november 2023 Länk till annan webbplats..

Vetenskapsrådet arbetar för att fler ska söka ERC-bidrag

Vetenskapsrådet stödjer forskare som ansöker om bidrag från ERC på olika sätt. Vi arrangerar bland annat en serie webbinarier för att förbereda forskare vid svenska lärosäten inför intervjun med ERC:s panel. Vi arrangerar också digitala informationsmöten inför kommande ERC-utlysningar.

Om du har frågor, kontakta gärna Anethe Mansén, nationell kontaktperson (NCP) för ERC: anethe.mansen@vr.se

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

relaterat innehåll

Mer inom samma ämne

  1. Intervjuträning ERC Consolidator Grant

    Vetenskapsrådet bjuder in till intervjuträning för forskare som har gått vidare till steg två i ERC:s utlysning Consolidator grant (CoG). Administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC är också välkomna att delt...

  2. Ny utlysning inom initiativet MSCA4Ukraine

    Den 5 augusti öppnar en ny utlysning inom gästforskarprogrammet MSCA4Ukraine. Svenska lärosäten som är intresserade av att ta emot forskare från Ukraina kan ansöka om medel i utlysningen.

  3. Två forskare i Sverige får medel från EU:s nätverksprogram COST

    COST (European Cooperation in Science and Technology) finansierar 60 nätverksprojekt som ska främja samarbete mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och forskningsinstitut. Två av projekten som får medel koordineras av forskare vid svenska läro...