remissvar

Näringsdepartementet

EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden etc.

Datum

Departement

Näringsdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2018-6406

Mer inom samma ämne

  1. Kriminalvårdens framställan om ändring i förordning (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården

  2. Tyck till om EU:s ramprogram för forskning och innovation

    EU-kommissionen har just nu en öppen konsultation där forskare och andra aktörer kan bidra med sina erfarenheter och synpunkter om EU:s ramprogram för europeiska forsknings- och innovationssamarbeten. Sista dag att lämna synpunkter är 23 februari 202...

  3. Förslag till ändring av föreskrifter om beställningsbemyndiganden i Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd (ESVFA 2022:1) om årsredovisning och budgetunderlag