remissvar

Näringsdepartementet

EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden etc.

Datum

Departement

Näringsdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2018-6406