remissvar

Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet

Förslag till ändringar för att öka mobiliteten tidigt i den akademiska karriären (PM U2024/00229)

Datum

Departement

Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2024-00107