remissvar

Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet

Utkast till lagrådsremiss Skärpta krav i sfi

Datum

Departement

Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2024-00656