remissvar

Finansdepartementet, Regeringskansliet

En reform för datadelning, SOU 2023:96

Datum

Departement

Finansdepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2024–00108