Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Stärk kommunikationen om forskning

Vetenskapsrådet ställer sig bakom fyra nya rekommendationer för att främja forskningskommunikation. Rekommendationerna har utvecklats av Science Europe och är resultatet av en högnivåkonferens om forskningskommunikation som hölls i Bryssel i mars.

Science Europe:s rekommendationer syftar till att förbättra policyer och praktiker inom forskningskommunikation. De riktar sig till europeiska institutioner, regeringar och forskningsorganisationer.

Fyra rekommendationer för att främja forskningskommunikation

 • Främja forskningskommunikation i forskningsmiljöer genom ökat stöd och erkännande.
 • Erkänn forskningskommunikatörer som yrkesutövare som tillämpar evidensbaserade metoder, och forskningskommunikation som ett eget forskningsfält.
 • Främja och öka kunskapen om AI (AI-litteracitet) och transparenta data för ansvarsfull användning av AI inom forskningskommunikation.
 • Anta principer för ansvarsfull forskningskommunikation baserade på transparens, inkludering, integritet, ansvar, respekt för autonomi, och aktualitet.

– Rekommendationerna ligger väl i linje med Vetenskapsrådets eget arbete. Forskningskommunikation är en viktig del i öppen vetenskap och i forskningsprocessen, säger Katarina Bjelke, generaldirektör för Vetenskapsrådet och ledamot i Science Europe:s styrelse.

Som medlem i COARA (The Coalition for Advancing Research Assessment), som EU-kommissionen initierat, deltar Vetenskapsrådet i diskussionerna om hur forskares arbete med kommunikation kan bli mer uppmärksammat och meriterande.

Vetenskapsrådet arbetar även med att inspirera till mer forskningskommunikation och till att stärka yrkesutövande forskningskommunikatörer. Ett exempel är den årliga konferensen Forum för forskningskommunikation. Temat för 2023 års konferens var AI & Jag, om framtidens forskningskommunikation.

Tillsammans med andra forskningsfinansiärer utvecklar Vetenskapsrådet forskning.se, en plattform som gör det enklare för allmänheten att nå och förstå forskning. Vi har också tagit fram ett ramverk för hur utbildning och träning i forskningskommunikation kan bli en del i doktorandutbildningarna i Sverige.

De nya rekommendationerna bygger på Science Europe:s tidigare ställningstagande (position paper) om forskningskommunikation.

Läs rekommendationerna i sin helhet på Science Europe:s webbplats Länk till annan webbplats.

Science Europe:s ställningstagande om forskningskommunikation: Science Communication for Greater Research Impact Länk till annan webbplats.

Inspelning från konferensen AI & Jag, om framtidens forskningskommunikation (forumforforskningskommunikation.se) Länk till annan webbplats.

Ramverk för kurser i forskningskommunikation

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

 1. Vetenskapsrådet i Almedalen 2024

  Årets Almedalsvecka på Gotland pågår mellan 25 juni–28 juni. Vetenskapsrådet arrangerar ett eget seminarium om forskningskommunikation och ett forskningspolitiskt seminarium tillsammans med de andra statliga forskningsråden. Representanter från Veten...

 2. Vetenskapsrådets rekommendationer inför EU:s ramprogram FP10

  EU:s process för att ta fram det ramprogram för forskning och innovation som ska följa efter Horisont Europa har påbörjats. Under 2025 kommer EU-kommissionen att lägga fram sitt förslag, som sedan ska förhandlas mellan medlemsländerna och Europaparla...

 3. Påverka nästa arbetsprogram inom Horisont Europa

  Nu finns det möjlighet att bidra till utformandet av nästa arbetsprogram inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa. Sista dag att lämna synpunkter är 6 maj.