Ramverk för kurser i forskningskommunikation

Denna rapport handlar om hur forskare i början av karriären kan bli bättre rustade för att dela sin kunskap utanför akademin. Författarna presenterar ett tredelat ramverk för kurser i forskningskommunikation.

Rapporten är ett resultat av diskussioner inom en grupp med forskare och kommunikationsexperter. Gruppen delar i rapporten med sig av sina reflektioner och rekommendationer baserat på förutsättningar inom och utanför akademin. Här presenteras även lärdomar från en pilotkurs vid Örebro universitet.

Mer inom samma ämne

  1. Kommunernas roll för att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden

    Vad säger forskningen om effekten av olika arbetsmarknadsinsatser? Och vilken roll har kommunerna för att underlätta gruppens etablering på arbetsmarknaden? Välkommen till det fjärde seminariet i Delmis och Vetenskapsrådets gemensamma seminarieserie ...

  2. Resultatdialog 2022 – Kortfattade resultat från forskning finansierad av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté

    Sedan 2005 har Vetenskapsrådet presenterat resultat från forskning vi finansierat inom utbildningsvetenskap dels på en konferens och dels i en antologi, under det gemensamma namnet Resultatdialog. De 20 projekt som presenteras i Resultatdialog 2022 ...

  3. Final i Forskar Grand Prix 2022

    I riksfinalen av Forskar Grand Prix gör forskare från hela Sverige upp om titeln ”Sveriges bästa forskningspresentatör”. Var med och avgör vinnaren! Följ finalen på plats på Nalen eller via webben.