Humaniora och samhällsvetenskap

Forskning inom humaniora och samhällsvetenskap handlar om hur samhället fungerar och om hur kulturella värden skapas och sprids.

Vetenskapsrådet ger stöd till forskning inom hela det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, till exempel rättsvetenskap, religionsvetenskap, historia, språk, litteratur, filosofi, ekonomi, sociologi och statsvetenskap.

Exempel på forskning vi finansierar

Forskningsöversikt för området

Vart fjärde år tar vi fram en forskningsöversikt för humaniora och samhällsvetenskap. Den ger en nulägesbild av svensk forskning inom området och blickar 5-10 år framåt.

Den innehåller även rekommendationer om insatser som ska främja forskningen i Sverige.

Forskningsöversikt 2023: Humaniora och samhällsvetenskap


Rapportomslag Forskningsöversikt 2023: Humaniora och samhällsvetenskap.

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

  1. Ny internationell utlysning om välbefinnande

    Den 26 maj öppnar utlysningen Enhancing well-being for the future . Bakom utlysningen står de europeiska forskningsnätverken NORFACE och CHANSE. Vetenskapsrådet och Forte finansierar forskare vid svenska lärosäten som vill delta.

  2. Framtiden för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning i Sverige

    Välkommen till en presentation av forskningsöversikten inom humaniora och samhällsvetenskap.

  3. Forskningsöversikt 2023: Humaniora och samhällsvetenskap

    Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom humaniora och samhällsvetenskap beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren. Översikten innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om...