Evenemang

God forskning i vården - så blir Sverige ledande i behandlingsforskning

Vetenskapsrådet är värd för konferensen som ingår i en konferensserie som initierats av och arrangeras tillsammans med Svenska läkaresällskapet och Kungliga vetenskapsakademin.

Datum

10 april 2024

Tid

10.00–16.00

Plats

Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra kyrkogata 10, Stockholm

Anmälan

Endast för särskilt inbjudna

Vetenskapsrådet, Svenska Läkaresällskapet och Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för hälsofrågor har gemensamt initierat ett arbete med syfte att ta fram förslag på hur hälso- och sjukvården på ett mer strukturerat sätt kan använda forskning för att utveckla den egna verksamheten.

I november 2023 anordnades en heldagskonferens om hur de ekonomiska styrmodellerna kan utvecklas för att stimulera verksamhetsdriven forskning och utveckling. Nu är det dags för den kliniska forskningens förutsättningar och frågan om hur Sverige kan bli ledande i klinisk behandlingsforskning.

Under dagen varvas lägesbeskrivningar med gruppdiskussioner och panelsamtal.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift


Mer inom samma ämne

  1. Drygt 75 procent av kliniska studier registrerade efter ett år

    Från och med 2022 ska alla kliniska studier som Vetenskapsrådet finansierar registreras i en publik databas. En färsk uppföljning visar att majoriteten av de kliniska studier som beviljades medel 2022 har registrerats.

  2. Så blev finansieringsåret 2023

    I år har Vetenskapsrådet tagit emot cirka 5 600 ansökningar* om forskningsbidrag. Drygt 1 000 av dem har beviljats. Sammanlagt handlar det om 4,95 miljarder kronor till forskning vid svenska lärosäten.

  3. Ny kartläggning av forskningsbehov inom kvinnors hälsa

    Vetenskapsrådet och Forte har kartlagt forskningen inom kvinnors hälsa och sjukdomar. Resultatet presenteras i en ny rapport. Rapporten pekar på kunskapsbehov kopplade till kvinnors hälsa och sjukdomar, samt vilka satsningar på forskning som behövs.

Till toppen