Evenemanget är avslutat

God forskning i vården - så blir Sverige ledande i behandlingsforskning

Vetenskapsrådet är värd för konferensen som ingår i en konferensserie som initierats av och arrangeras tillsammans med Svenska läkaresällskapet och Kungliga vetenskapsakademin.

Datum

10 april 2024

Tid

10.00–16.00

Plats

Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra kyrkogata 10, Stockholm

Anmälan

Endast för särskilt inbjudna

Vetenskapsrådet, Svenska Läkaresällskapet och Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för hälsofrågor har gemensamt initierat ett arbete med syfte att ta fram förslag på hur hälso- och sjukvården på ett mer strukturerat sätt kan använda forskning för att utveckla den egna verksamheten.

I november 2023 anordnades en heldagskonferens om hur de ekonomiska styrmodellerna kan utvecklas för att stimulera verksamhetsdriven forskning och utveckling. Nu är det dags för den kliniska forskningens förutsättningar och frågan om hur Sverige kan bli ledande i klinisk behandlingsforskning.

Under dagen varvas lägesbeskrivningar med gruppdiskussioner och panelsamtal.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift


Mer inom samma ämne

  1. Nominera forskare till Athenapriset 2024

    Athenapriset går till forskning och innovationer som kommit till genom samarbete mellan hälso- och sjukvården, akademin och näringslivet. Var med och påverka vem som får priset i år! Sista nomineringsdag är 26 maj.

  2. Invigning av excellenscentret Livets kemiska mekanismer

    Den 12 april invigs ett av de excellenscentren som Vetenskapsrådets finansierar från och med i år: Livets kemiska mekanismer – ett tvärvetenskapligt center för forskning om livets kemi. På seminariet deltar bland andra Vetenskapsrådets huvudsekretera...

  3. Vetenskapsrådets excellenscenter

    Vetenskapsrådet finansierar 15 excellenscenter med start 2024. Centren som är under uppbyggnad ska driva nydanande forsknings- och utbildningsverksamhet kring ett centralt tema.