Stängd utlysning

16 januari - 19 februari 2019

Forskarskolor inom registerbaserad forskning

Syftet med bidraget till nationell forskarskola inom registerbaserad forskning är att stärka rekryteringsbasen och kvaliteten inom forskningsområden som använder sig av registerbaserade data. Bidraget ska också skapa vetenskapligt mervärde genom att utbilda doktorander i grundläggande och nydanande metoder relevanta för tvärvetenskaplig registerbaserad forskning.

Med den särskilda satsningen inom registerbaserad forskning vill Vetenskapsrådet stärka och utveckla tvärvetenskaplig och tvärsektoriell forskning baserad helt eller delvis på mikrodata från exempelvis myndighets- eller kvalitetsregister och som kan länkas till data från andra källor, till exempel forskargenererade data, biobanksdata eller surveydata. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Stödform

Miljö- och samverkansstöd

Område

Humaniora och samhällsvetenskap, Medicin och hälsa 

Inriktning

Registerbaserad forskning

Söks av

Organisation. Koordinator för forskarskolan vid värdorganisationen bjuds in som projektledare för ansökan.

Medverkande forskare

Utöver den sökande organisationen ska minst två ytterligare lärosäten medverka i ansökan. En kontaktperson för vart och ett av dessa ska bjudas in som medverkande forskare.

Bidragstid

4 år

Bidragsbelopp

Max 3 miljoner kronor per år

Utlysningen stänger
19 februari 2019 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i slutet av september 2019

Bidragsperioden startar

Januari 2020

Att notera:

  • Läs och följ instruktioner: Förutom denna specifika utlysningstext behöver du också ta del av vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..
  • Ange inte någons fullständiga personnummer i ansökan.
  • Ta del av information om hur ansökan kommer att bedömas under rubriken ”Så bedöms din ansökan” och förhåll dig till detta när du skriver ansökan.

Hela utlysningstexten