Stängd utlysning

16 januari - 19 februari 2019

Bidrag till forskningsmiljö inom registerbaserad forskning

Syftet med bidraget till forskningsmiljöer inom registerbaserad forskning är att genom samarbete i en större gruppering skapa ett mervärde.

Med den särskilda satsningen inom registerbaserad forskning vill Vetenskapsrådet stärka och utveckla tvärvetenskaplig och tvärsektoriell forskning baserad helt eller delvis på mikrodata från exempelvis myndighets- eller kvalitetsregister och som kan länkas till data från andra källor, till exempel forskargenererade data, biobanksdata eller surveydata. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Stödform

Miljö- och samverkansstöd

Område

Humaniora och samhällsvetenskap, Medicin och hälsa 

Inriktning

Registerbaserad forskning

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Minst två och upp till sex forskare ska bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

4 år

Bidragsbelopp

3-4 miljoner kronor per år

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i slutet av september 2019

Bidragsperioden startar

Januari 2020

Att notera:

  • Läs och följ instruktioner: Förutom denna specifika utlysningstext behöver du också ta del av vår Ansökningsguide Länk till annan webbplats.
  • Ange aldrig någons fullständiga personnummer i ansökan.
  • Ta del av information om hur ansökan kommer att bedömas under rubriken ”Så bedöms din ansökan” och förhåll dig till detta när du skriver ansökan.
  • Från och med 2019 behöver du ha en datahanteringsplan (DMP) för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte lämna eller skicka in den till oss vid ansökan om forskningsbidrag, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.

Hela utlysningstexten