Evenemanget är avslutat

Kvalitetsregister för forskning

Välkommen till 2021 års konferens Kvalitetsregister för forskning. Dagen anordnas årligen i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner, Nationella Kvalitetsregister, Vetenskapsrådet och Apotekarsocieteten.

Datum

5 maj 2021

Tid

9.00–16.00

Plats

Digitalt

Arrangörer

Sveriges kommuner och Regioner, Nationella kvalitetsregister, Apotekarsocieteten och Vetenskapsrådet

Syftet är att öka den allmänna kompetensen i frågor relaterade till kvalitetsregisterforskning. Det ges också en möjlighet för intresserade av kvalitetsregisterforskning att mötas över disciplin- och professionsgränser för att diskutera metoder och andra gemensamma frågor.

Konferensen vänder sig till dig som har användning av kunskap om kvalitetsregister inom akademi, industri, myndighet eller hälso-och sjukvård.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Registerforskning 2023

    I år kombineras Registerforskning 2023 med the Swedish Register-Based Research Summit till en tvådagarskonferens. Välkommen!

  2. Register och hälsodata

    Vetenskapsrådet arbetar med att förbättra tillgängligheten till och underlätta användningen av register- och hälsodata för bland annat forskningsändamål.

  3. Registerforskning 2022

    I höst bjuder Vetenskapsrådet och andra registerhållande organisationer in till konferensen Registerforskning 2022.