Evenemang

Kvalitetsregister för forskning

Konferensen "Kvalitetsregister för forskning" vänder sig till dig som har användning av kunskap om kvalitetsregister inom akademi, industri, myndighet eller hälso- och sjukvård. Välkommen!

Datum

21 maj 2019

Tid

8.30–17.00

Plats

Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm

Arrangörer

Vetenskapsrådet i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, Nationella Kvalitetsregister och Apotekarsocieteten.

Anmälan

Anmäl dig senast 17 maj.

Syftet med konferensen är att öka den allmänna kompetensen i frågor relaterade till kvalitetsregisterforskning inom kvalitetsregisterorganisationerna och bland forskare som arbetar med kvalitetsregisterdata. Det ges också en möjlighet för intresserade av kvalitetsregisterforskning att mötas över disciplin- och professionsgränser och diskutera metoder och andra gemensamma frågor.

Programmet innehåller bland annat

 • en redovisning av hur förutsättningarna för att genomföra så kallad registerrandomiserade studier utvecklas tillsammans med ett par forskares erfarenheter av denna studiedesign
 • vad som är viktigt att beakta vid registerbaserade studier i samarbete med andra länder
 • exempel på användning av PROM data från register i forskning.

Publicerad den 19 mars 2019

Uppdaterad den 19 mars 2019

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

 1. Inställt: Kvalitetsregister för forskning 2020

  Konferensen vänder sig till dig som har användning av kunskap om kvalitetsregister inom akademi, industri, myndighet eller hälso- och sjukvård. Välkommen!

 2. Registerbaserad forskning

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom utlysningarna Bidrag till Forskningsmiljö inom registerbaserad forskning respektive Forskarskolor inom registerbaserad forskning 2019. Totalt har vi beviljat 102 miljone...

 3. Registerforskning 2019

  På årets konferens kastar vi ett nyfiket öga på framtiden och hoppas på visionära samtal och innovativa idéer som på sikt kan bidra till ännu mer framgångsrik forskning baserad på registerdata. Välkommen!