Evenemang

Kvalitetsregister för forskning

Konferensen "Kvalitetsregister för forskning" vänder sig till dig som har användning av kunskap om kvalitetsregister inom akademi, industri, myndighet eller hälso- och sjukvård. Välkommen!

Datum

21 maj 2019

Tid

8.30–17.00

Plats

Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm

Arrangörer

Vetenskapsrådet i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, Nationella Kvalitetsregister och Apotekarsocieteten.

Anmälan

Anmäl dig senast 17 maj.

Syftet med konferensen är att öka den allmänna kompetensen i frågor relaterade till kvalitetsregisterforskning inom kvalitetsregisterorganisationerna och bland forskare som arbetar med kvalitetsregisterdata. Det ges också en möjlighet för intresserade av kvalitetsregisterforskning att mötas över disciplin- och professionsgränser och diskutera metoder och andra gemensamma frågor.

Programmet innehåller bland annat

 • en redovisning av hur förutsättningarna för att genomföra så kallad registerrandomiserade studier utvecklas tillsammans med ett par forskares erfarenheter av denna studiedesign
 • vad som är viktigt att beakta vid registerbaserade studier i samarbete med andra länder
 • exempel på användning av PROM data från register i forskning.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

 1. Registerforskning 2022

  I höst bjuder Vetenskapsrådet och andra registerhållande organisationer in till konferensen Registerforskning 2022.

 2. Kvalitetsregister för forskning 2022

  Välkommen till 2022 års konferens om kvalitetsregister. Dagen anordnas årligen i samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner, Nationella Kvalitetsregister, Vetenskapsrådet och Apotekarsocieteten och vänder sig till dig som har användning av kunsk...

 3. Registerforskning 2021

  I år ersätter vi den större konferensen, som tidigare anordnats under samma namn, med webbinarieserien Registerforskning 2021. Vid varje tillfälle är en eller flera registerhållande myndigheter och organisationer värdar och ansvarar för innehållet.