Evenemanget är avslutat

Framtida behov av XFEL

Välkomna till en diskussion kring hur behoven av XFEL, den europeiska röntgenfrielektronlasern i Hamburg, ser ut. Bakgrunden är att det idag pågår en diskussion om hur anläggningen ska utvecklas på längre sikt.

Datum

5 oktober 2023

Tid

13.00–14.00

Plats

Digtalt via Zoom

Anmälan

Ingen föranmälan krävs.

Hur ser de framtida behoven av XFEL ut?

Forskningsinfrastrukturen EuXFEL (European X-Ray Free-Electron Laser Facility) är en anläggning för röntgenforskningslaser i Hamburg, Tyskland. Sverige är en av delägarna i XFEL och Vetenskapsrådet har i uppgift att utse delegater och experter till anläggningens styrelse.

Nu pågår planering av hur XFEL ska utvecklas på längre sikt. Forskare vid svenska lärosäten använder anläggningen i stor utsträckning. För att påbörja diskussionen om dessa användares behov, och föra dem vidare till XFEL:s styrelse, bjuder Vetenskapsrådet in till en digital hearing.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Relaterat innehåll

Mer inom samma ämne

  1. Storskaliga beräkningsresurser

    Forskar du inom beräkningsvetenskap? Då kan du ansöka om att få tillgång till svenska och europeiska beräkningsresurser vid NAISS och EuroHPC. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga.

  2. Slutrapport från behovsinventering avseende data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

    Utbildningsvetenskaplig forskning har under de senaste 20 åren vuxit fram som ett väl etablerat forskningsfält. I forskningsöversikten 2023 betonade Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté behovet av att utveckla infrastrukturer som stärke...

  3. Data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

    Under 2023 genomförde Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté en kartläggning och behovsinventering avseende data samt behov av infrastrukturer för utbildningsvetenskap. Vid detta seminarium presenterar utredare Jan Hylén rapporten.