Evenemang

Informationsmöte om behovsinventering inom forskningsinfrastruktur

Vartannat år gör Vetenskapsrådet en inventering för att fånga upp nya behov av forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. Nästa behovsinventering öppnar 4 oktober 2023 och riktar sig till lärosäten, myndigheter med forskningsuppdrag, forskningsfinansiärer och forskargrupperingar.

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

Inga matchande sidor