Forskningsinfrastruktur

Människa, kultur och samhälle

Forskningsinfrastruktur

Människa, kultur och samhälle

CORS - Comparative Research Center Sweden

CORS består av sex forskningsinfrastrukturer för komparativ samhällsforskning. Fokus för CORS forskning är att studera hur människors beteenden, värderingar, attityder, hälsa och livskvalitet skiljer sig åt mellan länder. I CORS ingår bl.a. ESS-S och SHARE-S.

CORS är en forskningsinfrastruktur inom området komparativ samhällsforskning och innefattar fem av de största och mest välkända samhällsvetenskapliga surveybaserade forskningsprogrammen i Sverige:

  • European Social Survey, ESS
  • European Values Study, EVS
  • International Social Survey Programme, ISSP
  • Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe, SHARE
  • Svenska valforskningsprogrammet, SNES.

I CORS organisation ingår också Laboratory of Opinion Research (LORE) som genomför datainsamlingar via webbenkäter med särskilt fokus på experiment och panelstudier.

Fokus i CORS forskning är att studera hur människors beteenden, värderingar, attityder, hälsa och livskvalitet skiljer sig åt såväl mellan länder och regioner som inom populationer och på individnivå. Detta gör att förändringar av sociala företeelser kan studeras i relation till händelser på institutionell nivå.

Två av de i CORS ingående surveyundersökningarna är svenska noder (båda vid Umeå universitet) i ERIC-konsortier; ESS ERIC och SHARE ERIC, båda ESFRI Landmarks.

Publicerad den

Uppdaterad den