Forskningsinfrastruktur

Fysik- och teknikvetenskaper

Forskningsinfrastruktur

Fysik- och teknikvetenskaper

IceCube 

Neutrinodetektor på Sydpolen för astropartikelfysik. 

Världens ledande neutrinoteleskop, IceCube Neutrino Observatory, består av ljuskänsliga detektorer placerade inuti ett kubikkilometerstort område djupt under sydpolens is. Det huvudsakliga målet med observatoriet är att undersöka högenergetiska neutriner – en typ av elementarpartiklar som är svåra att detektera – från rymden samt deras astrofysiska källor. Med hjälp av neutriner i atmosfären studeras även neutrinooscillationer. IceCube observerade för några år sedan sina första kosmiska högenergineutriner. Belgien, Sverige, Tyskland och USA startade IceCube och idag deltar tolv länder i projektet. De fyra ursprungliga länderna övervakar projektet genom en kontrollgrupp där Vetenskapsrådet är representerat.

En uppgradering av IceCube är planerad i syfte att öka rumsupplösningen för detektion av högenergiska neutriner och för att mäta signaler från ultrahögenergetiska neutriner. Uppgraderingen skulle öppna upp för forskning kring en rad aktuella frågor inom neutrino-astropartikelfysik. Dessutom skulle uppgraderingen förbättra kalibreringen av teleskopet, vilket skulle göra det möjligt att göra nya, mer precisa analyser av de data som tidigare taget med IceCube under det decennium som teleskopet varit i drift.

Publicerad den

Uppdaterad den

Till toppen