Ekonomisk återrapportering av bidrag till forskningsinfrastruktur

Den ekonomiska rapporten ska undertecknas av en behörig företrädare för medelsförvaltaren. Olika regler gäller för bidrag som är beslutade före eller efter 2015.

Bidrag som är beslutade 2015 eller senare

Lämna en ekonomisk rapport via blankett varje år om bidraget är beslutat 2015 eller senare. En behörig företrädare för medelsförvaltaren ska underteckna. I de särskilda villkoren står vilket datum rapporten ska lämnas.

Använd blanketten nedan. Även en slutredovisning av bidraget ska göras (använd samma blankett).

Blankett för ekonomisk återrapportering Excel, 13.9 kB. (Excel, 13.9 kB)

Du kan antingen mejla rapporten till infrastruktur@vr.se – med elektroniska/skannade signaturer – eller skicka den med vanlig post.

Om bidraget är beslutat 2019 eller senare ska ett utdrag från medelsfövaltarens affärssystem (UBW, Navision, Raindance) bifogas med rapporten. I utdraget ska infrastrukturens totalkostnader (inklusive medfinansiering) finnas med. Kostnaderna ska kategoriseras på samma sätt som i den ekonomiska rapporten. Utdraget ska vara i excelformat.

Har du frågor, mejla dem till infrastruktur@vr.se

Vetenskaplig utrustning och inköpt tjänst

Om bidraget även gäller vetenskaplig utrustning ska den upphandlade utrustningen redovisas separat och bifogas med rapporten. I de särskilda villkoren står vilket datum redovisningen ska lämnas. Använd mallen nedan.

Mall för redovisning av upphandling och slutredovisning av vetenskaplig utrustning Excel, 13.2 kB. (Excel, 13.2 kB)

Bidrag som är beslutade före 2015

Lämna en slutlig ekonomisk rapport via vanlig post om bidraget är beslutat före 2015. En behörig företrädare för medelsförvaltaren ska underteckna rapporten. I dokumentet "Godkännande av villkor" står det vilket datum rapporten ska lämnas.

Blankett för ekonomisk återrapportering Excel, 13.4 kB. (Excel, 13.4 kB)

Bidrag till dyrbar vetenskaplig utrustning

Redovisa den upphandlade utrustningen och gör en slutredovisning av bidraget. Använd nedanstående mall vid båda tillfällena. Skicka till oss med vanlig post.

Mall för redovisning av upphandling samt för slutredovisning av vetenskaplig utrustning Excel, 12.9 kB. (Excel, 12.9 kB)

Drifts- databas- och planeringsbidrag

Lämna en slutlig ekonomisk rapport. Använd nedanstående blankett och skicka den till oss med e-post eller vanlig post.

Ekonomisk slutrapportering av drifts- databas- och planeringsbidrag Excel, 13.4 kB. (Excel, 13.4 kB)

E-post: infrastruktur@vr.se

Postadress:

Vetenskapsrådet
Västra Järnvägsgatan 3
Box 1035, 101 38 Stockholm

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Har du frågor om återrapporteringen?

Kontakta ansvarig handläggare.

Mer inom samma ämne

  1. Sök till RÅC2022 sommarskola

    Sommarskolan äger rum 14–21 augusti 2022 på Varbergs kusthotell och vänder sig till dig som är postdoktor, doktorand eller masterstudent vid ett svenskt universitet eller forskningsinstitut. Årets tema är “X-rays and Neutrons for a Sustainable Future...

  2. Samhällsekonomiska effekter av svenska investeringar i ESS 2010–2020

    De svenska investeringar som genomförts under uppbyggnadsfasen av European Spallation Source, ESS, har genererat positiva samhällsekonomiska effekter för Sverige. Det är den övergripande slutsatsen i denna rapport. De stora vinsterna förväntas dock k...

  3. Vetenskapsrådet anställer Lars Heikensten för att bistå i ESS-förhandlingar

    Lars Heikensten knyts till Vetenskapsrådet som stöd i förhandlingarna mellan ESS medlemsländer om fördelningen av anläggningens framtida driftskostnader. Lars Heikensten tillträdde 1 mars och uppdraget pågår fram till den 31 augusti.