Ekonomisk återrapportering av bidrag till forskningsinfrastruktur

Den ekonomiska rapporten ska undertecknas av en behörig företrädare för medelsförvaltaren. Olika regler gäller för bidrag som är beslutade före eller efter 2015.

Bidrag som är beslutade 2015 eller senare

Lämna en ekonomisk rapport via blankett varje år om bidraget är beslutat 2015 eller senare. En behörig företrädare för medelsförvaltaren ska underteckna. I de särskilda villkoren står vilket datum rapporten ska lämnas.

Använd blanketten nedan. Även en slutredovisning av bidraget ska göras (använd samma blankett).

Blankett för ekonomisk återrapportering Excel, 13.9 kB. (Excel, 13.9 kB)

Du kan antingen mejla rapporten till infrastruktur@vr.se – med elektroniska/skannade signaturer – eller skicka den med vanlig post.

Om bidraget är beslutat 2019 eller senare ska ett utdrag från medelsfövaltarens affärssystem (UBW, Navision, Raindance) bifogas med rapporten. I utdraget ska infrastrukturens totalkostnader (inklusive medfinansiering) finnas med. Kostnaderna ska kategoriseras på samma sätt som i den ekonomiska rapporten. Utdraget ska vara i excelformat.

Lathund med instruktioner för utdrag ur affärssystem Pdf, 552.4 kB. (Pdf, 552.4 kB)

Vetenskaplig utrustning och inköpt tjänst

Om bidraget även gäller vetenskaplig utrustning ska den upphandlade utrustningen redovisas separat och bifogas med rapporten. I de särskilda villkoren står vilket datum redovisningen ska lämnas. Använd mallen nedan.

Mall för redovisning av upphandling och slutredovisning av vetenskaplig utrustning Excel, 13.2 kB. (Excel, 13.2 kB)

Bidrag som är beslutade före 2015

Lämna en slutlig ekonomisk rapport via vanlig post om bidraget är beslutat före 2015. En behörig företrädare för medelsförvaltaren ska underteckna rapporten. I dokumentet "Godkännande av villkor" står det vilket datum rapporten ska lämnas.

Blankett för ekonomisk återrapportering Excel, 13.4 kB. (Excel, 13.4 kB)

Bidrag till dyrbar vetenskaplig utrustning

Redovisa den upphandlade utrustningen och gör en slutredovisning av bidraget. Använd nedanstående mall vid båda tillfällena. Skicka till oss med vanlig post.

Mall för redovisning av upphandling samt för slutredovisning av vetenskaplig utrustning Excel, 12.9 kB. (Excel, 12.9 kB)

Drifts- databas- och planeringsbidrag

Lämna en slutlig ekonomisk rapport. Använd nedanstående blankett och skicka den till oss med e-post eller vanlig post.

Ekonomisk slutrapportering av drifts- databas- och planeringsbidrag Excel, 13.4 kB. (Excel, 13.4 kB)

E-post: infrastruktur@vr.se

Postadress:

Vetenskapsrådet
Västra Järnvägsgatan 3
Box 1035, 101 38 Stockholm

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Har du frågor om återrapporteringen?

Kontakta ansvarig handläggare.

Mer inom samma ämne

  1. Information meeting on Swedish in-kind contributions to ESS

    Vetenskapsrådet och European Spallation Source ERIC (ESS) bjuder in till ett digitalt informationsmöte om processen framåt för svenska in kind-bidrag till ESS. Mötet hålls på engelska. Save the date!

  2. Ändringar av pågående bidrag

    Om du har varit frånvarande och behöver längre tid för att genomföra ditt forskningsprojekt, eller till exempel vill byta medelsförvaltare, kan du ansöka om att ändra ditt bidrag genom att göra en så kallad förfrågan i Prisma.

  3. Lämna synpunkter om ny forskningsinfrastruktur för storskaliga beräkningsresurser

    I arbetet med att ta fram hur en forskningsinfrastruktur för storskaliga beräkningsresurser ska organiseras tar Vetenskapsrådet nu emot synpunkter från dig som användare. Hur bör forskningsinfrastrukturen vara utformad och vilka krav bör vi kunna stä...