Ekonomisk återrapportering av bidrag till forskningsinfrastruktur

Den ekonomiska rapporten ska undertecknas av en behörig företrädare för medelsförvaltaren. Olika regler gäller för bidrag som är beslutade före eller efter 2015.

Bidrag som är beslutade 2015 eller senare

Lämna en ekonomisk rapport via blankett varje år om bidraget är beslutat 2015 eller senare. En behörig företrädare för medelsförvaltaren ska underteckna. I de särskilda villkoren står vilket datum rapporten ska lämnas.

Använd blanketten nedan för den årliga rapporteringen. Även en slutredovisning av bidraget ska göras (använd samma blankett).

Blankett för ekonomisk återrapportering av infrastrukturbidrag Excel, 17 kB.

Skicka rapporten med e-post till aterrappinfra@vr.se (ytterligare instruktioner står på blanketten).

Om bidraget är beslutat 2019 eller senare ska en verifikationslista i form av ett utdrag från medelsfövaltarens affärssystem (UBW, Navision, Raindance) skickas in. Vi föreslår att projektledaren/föreståndaren tar fram verifikationslistan i samråd med ekonomer på de ingående organisationerna. Observera att listan behöver tas fram innan blanketten ovan fylls i, då utfallet från listan ska föras in i återrapporteringsblanketten.

Instruktion för hur du tar fram en verifikationslista Pdf, 92.9 kB.

Vetenskaplig utrustning och inköpt tjänst

Om bidraget även gäller vetenskaplig utrustning ska den upphandlade utrustningen redovisas separat och bifogas med rapporten. I de särskilda villkoren står vilket datum som redovisningen ska lämnas. Använd blanketten nedan.

Blankett för redovisning av upphandling samt för slutredovisning av vetenskaplig utrustning/inköpt tjänst Excel, 15.1 kB.

Bidrag som är beslutade före 2015

Lämna en slutlig ekonomisk rapport via vanlig post om bidraget är beslutat före 2015. En behörig företrädare för medelsförvaltaren ska underteckna rapporten. I dokumentet "Godkännande av villkor" står det vilket datum rapporten ska lämnas.

Blankett för ekonomisk återrapportering av infrastrukturbidrag Excel, 17 kB.

Bidrag till dyrbar vetenskaplig utrustning

Redovisa den upphandlade utrustningen och gör en slutredovisning av bidraget. Använd nedanstående blankett vid båda tillfällena. Skicka redovisningen till oss via e-post aterrappinfra@vr.se.

Blankett för redovisning av upphandling samt för slutredovisning av vetenskaplig utrustning/inköpt tjänst Excel, 15.1 kB.

Drifts- databas- och planeringsbidrag

Lämna en slutlig ekonomisk rapport. Använd nedanstående blankett och skicka den till oss med e-post aterrappinfra@vr.se.

Blankett för ekonomisk återrapportering av infrastrukturbidrag Excel, 17 kB.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Kontakt

För frågor om ekonomisk återrapportering

aterrappinfra@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Nya svenska projekt på ESS

    Vetenskapsrådet finansierar så kallade in-kind leveranser från svenska universitet till ESS. Nu har fyra nya projekt beviljats finansiering för att bidra med teknisk utrustning eller personal till forskningsanläggningen. Lunds universitet är huvudlev...

  2. Bidrag inom klinisk behandlingsforskning

    Du får ett automatiskt mejl från Prisma när återrapporteringsperioden startat.

  3. Nylanserad webbplats – nav i nationellt stöd för kliniska studier

    Kliniskastudier.se har fått nytt utseende och samarbetet Kliniska Studier Sverige har tagit över ansvaret för webbplatsen från Vetenskapsrådet. Webbplatsen är en viktig del i det stöd som Kliniska Studier Sverige erbjuder till forskare och andra som ...