Kommande utlysning

04 december - 18 februari 2025

Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

Syftet med bidraget är att stödja forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. Det kan gälla en nationell infrastruktur eller svenskt deltagande i en internationell infrastruktur. Endast vissa infrastrukturer/områden kan ansöka i utlysningen. Vilka dessa är kommer att anges i utlysningstexten.

Har du frågor om utlysningen?

Vi kan inte ge mer information om utlysningen förrän den öppnar. Tills dess kan du ställa generella frågor till ansokinfra@vr.se

Vi rekommenderar att du läser vår Ansökningsguideredan innan utlysningen öppnar.