Forskningskvalitet och internationell konkurrenskraft

Vetenskapsrådets inspel till forsknings- och innovationspropositionen

I denna rapport presenterar Vetenskapsrådet vår syn på vad som behövs för att stärka och utveckla det svenska forskningssystemet, så att det skapar bästa möjliga förutsättningar för forskning av högsta internationella kvalitet till nytta för samhället. Vi ger rekommendationer till regeringen med fokus på excellent forskning, internationalisering och forskningsinfrastruktur samt förslag på områden för riktade satsningar.

För att Sverige ska fortsätta vara ett ledande forsknings- och innovationsland krävs ett långsiktigt perspektiv i forskningspolitiken, att kvalitet genomsyrar hela forskningssystemet och att regeringen gör kraftfulla investeringar i forskning och forskningsinfrastruktur.

Det här är Vetenskapsrådets individuella analys och inspel till regeringens forsknings- och innovationsproposition. Vi har också tagit fram en gemensam analys tillsammans med Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen och Vinnova: Forskning och innovation för ett hållbart och säkert samhälle

Mer inom samma ämne

  1. Behovsinventering för forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2023/2024

    Rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, har beslutat om hur de 70 förslag som kom in i förra årets behovsinventering ska kategoriseras. 19 av områdena har placerats i kategori A1, som innebär att de är högt prioriterade och kan komma att inklude...

  2. Vetenskapsrådet i Almedalen 2024

    Årets Almedalsvecka på Gotland pågår mellan 25 juni–28 juni. Vetenskapsrådet arrangerar ett eget seminarium om forskningskommunikation och ett forskningspolitiskt seminarium tillsammans med de andra statliga forskningsråden. Representanter från Veten...

  3. Excellens, stabilitet, samverkan och öppenhet viktigt för nästa ramprogram

    EU:s ramprogram för forskning och innovation möjliggör för Sverige och övriga medlemsländer att adressera gemensamma samhällsutmaningar som sträcker sig över nationsgränser. Programmet skapar möjligheter för forskare att samarbeta med partners från e...