Forskningskvalitet och internationell konkurrenskraft

Vetenskapsrådets inspel till forsknings- och innovationspropositionen

I denna rapport presenterar Vetenskapsrådet vår syn på vad som behövs för att stärka och utveckla det svenska forskningssystemet, så att det skapar bästa möjliga förutsättningar för forskning av högsta internationella kvalitet till nytta för samhället. Vi ger rekommendationer till regeringen med fokus på excellent forskning, internationalisering och forskningsinfrastruktur samt förslag på områden för riktade satsningar.

För att Sverige ska fortsätta vara ett ledande forsknings- och innovationsland krävs ett långsiktigt perspektiv i forskningspolitiken, att kvalitet genomsyrar hela forskningssystemet och att regeringen gör kraftfulla investeringar i forskning och forskningsinfrastruktur.

Det här är Vetenskapsrådets individuella analys och inspel till regeringens forsknings- och innovationsproposition. Vi har också tagit fram en gemensam analys tillsammans med Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen och Vinnova: Forskning och innovation för ett hållbart och säkert samhälle

Mer inom samma ämne

  1. Forskningspolitiska dagen 2024

    Forskningspolitiska dagen är en nationell arena för samtal om aktuella forskningspolitiska frågor. 2024 års konferens går av stapeln 22 mars på Stockholm Waterfront och har temat ”Stärkt forskningskvalitet till nytta för samhället".

  2. Viktigt att stärka forskningskvaliteten och den internationella konkurrenskraften

    I Vetenskapsrådets inspel till forsknings- och innovationspropositionen presenterar vi vår syn på vad som behöver göras för att stärka det svenska forskningssystemet och skapa goda förutsättningar för excellent forskning som är till nytta för samhäll...

  3. Forskning och innovation behövs för ett hållbart och säkert samhälle

    Vetenskapsrådet, Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen och Vinnova har nu lämnat ett gemensamt underlag med rekommendationer inför regeringens forsknings- och innovationsproposition. Excellent forskning, internationalisering och innovation ...

Till toppen