Forskning och innovation för ett hållbart och säkert samhälle

Gemensamt underlag till regeringens forsknings- och innovationspolitik från Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova

I denna rapport presenterar de statliga forskningsfinansiärerna sin gemensamma syn på vilka förändringar som behövs för att främja excellent forskning, internationalisering och innovation i Sverige.

Förslag på insatser presenteras i fyra kapitel:

 • Forskning och innovation är en drivkraft för ett hållbart och säkert samhälle
 • Insatser för ett effektivare forsknings- och innovationssystem
 • Främja internationellt och europeiskt forsknings- och innovationssamarbete
 • Forskning- och innovationsinfrastruktur för excellens, konkurrenskraft och innovation

Myndigheterna föreslår också kraftsamling kring fyra områden som är avgörande för Sveriges utveckling mot ett hållbart och säkert samhälle: God hälsa och life science, framtidssäkrat samhälle, nationell säkerhet samt klimatomställning.

Rapporten har tagits fram gemensamt av myndigheterna, med Vetenskapsrådet som samordnande myndighet.

Analysen är ett uppdrag från regeringen

Regeringen har gett Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova i uppdrag att utifrån sina respektive ansvarsområden gemensamt göra en analys och lämna rekommendationer som kan bidra till regeringens forsknings- och innovationspolitik (U2023/01317).

Mer inom samma ämne

 1. Forskningspolitiska dagen 2024

  Forskningspolitiska dagen är en nationell arena för samtal om aktuella forskningspolitiska frågor. 2024 års konferens går av stapeln 22 mars på Stockholm Waterfront och har temat ”Stärkt forskningskvalitet till nytta för samhället".

 2. Viktigt att stärka forskningskvaliteten och den internationella konkurrenskraften

  I Vetenskapsrådets inspel till forsknings- och innovationspropositionen presenterar vi vår syn på vad som behöver göras för att stärka det svenska forskningssystemet och skapa goda förutsättningar för excellent forskning som är till nytta för samhäll...

 3. Forskning och innovation behövs för ett hållbart och säkert samhälle

  Vetenskapsrådet, Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen och Vinnova har nu lämnat ett gemensamt underlag med rekommendationer inför regeringens forsknings- och innovationsproposition. Excellent forskning, internationalisering och innovation ...

Till toppen