Forskningsinfrastruktur

Materialvetenskap, neutron- och synkrotronljus

Forskningsinfrastruktur

Materialvetenskap, neutron- och synkrotronljus

ESS – European Spallation Source

Anläggning för neutronspridning under uppbyggnad i Lund för forskning inom bland annat material- och livsvetenskaper, energi och miljöteknik.

European Spallation Source ERIC (ESS) kommer att bli en tvärvetenskaplig forskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. Anläggningen byggs i Lund, nära det nationella synkrotronljuslaboratoriet MAX IV, med Sverige och Danmark som värdländer.

Vid ESS kommer forskare att genomföra studier av olika typer av material på atom- och molekylnivå, samt processer relaterade till materialen. De kan undersöka den molekylära strukturen i ett material, som i sin tur är direkt kopplad till de fysiska eller kemiska egenskaperna. Områden som medicin och hälsa, klimat och transport, energi och miljö, samt livsmedel och kulturarv kommer att kunna dra nytta av anläggningen.

ESS planeras leverera en styrka av 5 MW (protonacceleratorn) med 22 planerade instrument. Detta kommer att förbättra forskningen på storskaliga strukturer och långsam dynamik, som till exempel i mjuk materia, biologiska system och magnetiska material. Byggnationen av anläggningen startades i september 2014 och ESS beräknas öppna för de första användarna år 2027.

Publicerad den

Uppdaterad den