Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

EU-medel till det svenska projektet Polar Connect

Vetenskapsrådet har tillsammans med NORDUnet och Polarforskningssekretariatet beviljats EU-medel för den första delen i projektet Polar Connect. Målet är en fiberoptisk förbindelse i Arktis som knyter samman den nordiska regionen med Japan och Sydkorea.

I takt med att det geopolitiska läget förändrats, har behovet av en säker och motståndskraftig dataförbindelse ökat. I december blev det klart att EU-kommissionen finansierar 42 europeiska projekt med upp till 260 miljoner euro för att förbättra den digitala infrastrukturen i Europa. Ett av de svenska projekten som beviljas medel är Polar Connect – ett samarbete mellan Vetenskapsrådet (Sunet), Polarforskningssekretariatet och NORDUnet.

Projektet North Pole Fiber är starten på Polar Connect, där den långsiktiga planen är att knyta samman den nordiska regionen med Japan och Sydkorea genom en fiberoptisk kabel över Arktiska oceanen. Denna kabelsträckning kommer att öka robustheten i den globala nätinfrastrukturen och skapa en snabbare väg för dataöverföring till Asien. Dessutom kommer projektet att skapa mervärde för forskare genom så kallade SMART (Science Monitoring And Reliable Telecommunications) Subsea Cables, som gör det möjligt att löpande få fram mätdata om bland annat temperaturer och flöden i området runt undervattenskabeln. Dessa mätningar kommer att ge en bättre bild av de klimatförändringar som sker i Arktis.

Polar Connect kommer också undersöka möjligheten till förgreningar av kabeln till Nordamerika och andra delar av indo-pacifiska regionen.

EU-medlen ska bland annat användas för att finansiera utbyggnaden av infrastrukturen från Sverige till Norge.

Läs regeringens pressmeddelande: "14 miljoner Euro till svensk utveckling av 5G och undervattensinfrastruktur för elektronisk kommunikation" Länk till annan webbplats.

Läs mer om Polar Connect på Nordunets webbplats Länk till annan webbplats.

Jordglob som visar sträckan för den fiberoptiska kabeln.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Om Sunet

Sunet (Swedish University Computer Network) är en del av Vetenskapsrådet och samtidigt en forskningsinfrastruktur som tillgodoser svenska lärosätens behov av datakommunikation och it-tjänster.

Läs mer på Sunet.se Länk till annan webbplats.

Mer inom samma ämne

  1. Forskningsinfrastrukturer ska kunna få finansiering i 10 år

    Regeringen gör en ändring i Vetenskapsrådets instruktion som innebär att vi kan finansiera forskningsinfrastruktur av nationellt intresse under en längre period, från dagens 6 år till 10 år. Syftet är att förbättra förutsättningarna för den långsikti...

  2. Nationell implementeringsplan för att främja svensk användning och nytta av ESS och MAX IV

    Den nationella implementeringsplanen är ett av flera verktyg för att förverkliga visionen om att göra forskningsanläggningarna ESS och MAX IV till hörnstenar i ett världsledande centrum för materialvetenskap och life science. Arbetet som beskrivs i p...

  3. Viktigt att stärka forskningskvaliteten och den internationella konkurrenskraften

    I Vetenskapsrådets inspel till forsknings- och innovationspropositionen presenterar vi vår syn på vad som behöver göras för att stärka det svenska forskningssystemet och skapa goda förutsättningar för excellent forskning som är till nytta för samhäll...

Till toppen