Forskningsinfrastruktur

E-infrastruktur

Forskningsinfrastruktur

E-infrastruktur

InfraVis

Infravis är en nationell forskningsinfrastruktur för visualisering av data. Analys av data är en allt viktigare del av arbetsflödet för forskning inom akademi, industri och myndigheter.

Data samlas in genom experiment, simuleringar, sensorer, modellering, undersökningar och andra metoder. Vetenskapliga framsteg är beroende av förståelsen av dessa uppgifter. Forskare inom de flesta forskningsområden står i allt högre grad inför utmaningar när de analyserar data, såsom stora och komplexa datamängder.

InfraVis tillhandahåller dataanalys och visualiseringsexpertis till alla forskare i Sverige. Infrastrukturen erbjuder kompetens inom datainsamling och bearbetning, statistisk dataanalys, maskininlärning (ML) och artificiell intelligens (AI), visualisering, och interaktiv utforskning av data.

Publicerad den

Uppdaterad den

Till toppen