Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Nu stärks samarbetet med USA inom energiforskning

Utbildningsminister Mats Persson och Asmeret Asefaw Berhe, direktör vid USA:s Energidepartement undertecknade idag, 27 juni, ett avtal för forskningssamarbeten inom energiområdet. Vetenskapsrådet ansvarar för samarbeten och satsningar inom ramen för avtalet.

Syftet med avtalet är att upprätta en ram för främjande av vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Sverige och USA inom energiområdet och andra närliggande områden. Det kommer bland annat underlätta för forskarutbyten, lån av och tillgång till material och anläggningar, informationsutbyte och gemensamma seminarier och projekt.

Initialt kommer aktiviteterna att fokusera på grundforskning inom avancerad beräkningsforskning, energivetenskap och kärnfysik samt på forskningsinfrastruktur som MAX IV och ESS i Sverige och amerikanska labb och forskningsinfrastrukturer för energiforskning. Även forskningsområdena biologi och miljöforskning, fusionsenergi, högenergifysik ryms i avtalet.

Vetenskapsrådet har haft en aktiv roll i utformandet av avtalet, och var med när idén föddes 2019. Vetenskapsrådet kommer även att ansvara för samarbeten och satsningar inom ramen för avtalet.

– Vi är mycket glada över att detta avtal nu är på plats. De områden som omfattas av avtalet är oerhört viktiga för att kunna möta dagens och framtidens stora utmaningar, och ett starkt internationellt forskningssamarbete är viktigt. Vi ser fram emot vårt samarbete och de möjligheter det ger för svensk forskning, säger Vetenskapsrådets generaldirektör Katarina Bjelke.

Läs pressmeddelandet på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Ny utlysning – bidrag till forskningsmiljö inom 6G

    I augusti öppnar Vetenskapsrådet en utlysning av bidrag till forskningsmiljöer inom 6G. Utlysningen är en del av regeringens satsning på utveckling av nästa generations trådlösa system. Bidraget ska användas för att bygga upp starka forskningsmiljöer...

  2. Invigning av Climes – svenskt centrum för extrema klimathändelser

    Den 26 april invigs ett av de excellenscentren som Vetenskapsrådets finansierar från och med i år: Svenskt centrum för extrema klimathändelser (CLIMES) – en plattform för forskning och utbildning för att främja forskningen om extrema klimathändelser ...

  3. Storskaliga beräkningsresurser

    Forskar du inom beräkningsvetenskap? Då kan du ansöka om att få tillgång till svenska och europeiska beräkningsresurser vid NAISS och EuroHPC. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga.