Forskningsinfrastruktur

E-infrastruktur

Forskningsinfrastruktur

E-infrastruktur

PRACE – Partnerskap för avancerade beräkningar i Europa

Europeisk datorinfrastruktur som tillhandahåller datorresurser för storskaliga beräkningar inom alla ämnesområden, i en storleksordning över de nationella datorresurserna.

PRACE (Partnerskap för avancerade beräkningar i Europa) är en europeisk infrastruktur vars syfte är att stödja vetenskapliga upptäckter, teknisk forskning och utveckling med stor genomslagskraft tvärs över alla vetenskapsgrenar. För att uppnå detta strävar PRACE efter att erbjuda högpresterande beräknings- och datahanteringsresurser (HPC) och -tjänster av hög kvalitet. PRACE strävar även efter att stärka de industriella användarna av HPC genom olika initiativ. All verksamhet syftar i förlängningen till att stärka Europas konkurrenskraft och användarna tilldelas resurser efter en vetenskaplig bedömning.

PRACE består av 25 medlemsländer och är organiserat som en internationell ideell förening med säte i Bryssel. Sveriges medlemskap i PRACE innebär att svenska forskare har möjlighet att ansöka om åtkomst till de ingående systemen.

SNIC är den svenska partnern inom PRACE och som sådan har SNIC tagit initiativ till en supporttjänst som hjälper svenska forskargrupper med att använda de massivt parallella PRACE-datorerna.

Publicerad den

Uppdaterad den

Till toppen