Forskningsinfrastruktur

Människa, kultur och samhälle

Forskningsinfrastruktur

Människa, kultur och samhälle

REWHARD - RElations, Work and Health across the life-course - A Research Data infrastructure

En infrastruktur under uppbyggnad bestående av åtta komplementära, högkvalitativa longitudinella databaser för forskning om arbetsliv, sociala relationer och hälsa över livsloppet. 

REWHARD är en infrastruktur under uppbyggnad som syftar till att såväl möjliggöra som underlätta forskning om hur människors hälsa och levnadsvillkor formas över tid. För detta krävs ett långt tidsperspektiv, med data som spänner över individers livslopp och har kopplingar över generationer. REWHARD ska koordinera dokumentation och harmonisering av metadata, erbjuda en användarportal samt bygga en plattform för korsbefruktning mellan akademiska inriktningar.

I REWHARD ingår fyra komplementära, longitudinella databaser med totalt mer än 12 miljoner personer för forskning om arbetsliv, sociala relationer och hälsa över livsloppet:

  • The Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health, SLOSH
  • Levnadsnivåundersökningarna, LNU
  • Insurance Medicine All Sweden, IMAS
  • Swedish Twin project Of Disability pension and Sickness absence, STODS

Dessa databaser möjliggör forskning om bl.a. den åldrande befolkningen, ökande ekonomiska klyftor, sjukfrånvaro, invandring och integration, arbetsstress och ”livspusslet” samt social exkludering. 

Publicerad den

Uppdaterad den